18 октомври 2019
Преглед на „Голямото обновление“ | Нови герои и съюзи | Част втора
Представяме Легионерският командир и съюзът за шампионите:


Крадецът на животи и Магнус са готови да се присъединят към шайката Ви с техния брутален съюз:
Върнете се и утре за още.
17 октомври 2019
Преглед на „Голямото обновление“ | Нови герои и съюзи | Част първа
Голямото обновление ще излезе скоро и нямаме търпение да започнем да го обсъждаме. То е съставено от много части (откъдето идва и името му) и ще споделяме нови подробности ежедневно до излизането му.

На високо равнище „Голямото обновление“ бележи началото на края за Dota Underlords бетата. През последните няколко месеца непрестанно се учим и експериментираме, а с това обновление шлифоваме голяма част от „бетата“, доближавайки се още повече до версия 1.0. Бихме искали да стартираме прегледите, като покажем героите и съюзите, които са част от новия състав. Нека да почваме!Представяме съюза за лечителите и Поразителния:

Съюзът за насекомите също е тук, бидейки готов да досажда на опонентите Ви, с 3 нови героя — Тъкачът, Убиецът Никс и Майката на люпилото:

Утре ще продължим да излагаме на показ новите герои и съюзи с „Част втора“. Ще се видим тогава.
10 октомври 2019
Призоваваме изпълняването на актуална корекция
АКТУАЛНИ КОРЕКЦИИ
 • Поправен е проблем, при който след прекъсването на изпълнявано заклинание от дадена единица, то тя никога нямаше да го реализира с по-голяма мощ от настоящата. Това влияеше на Пазителя на светлината и Ветровитата рейнджърка. Ако изпълняванията на заклинанията им биваха прекъснати, всякакви по-нататъшни такива биха били със същото ниво на мощ. Дори ако при по-нататъшните изпълнявания това е преминало успешно през цялото време;
 • Поправен е отдавнашен проблем, при който повече от един и същ тип демон все още правеше демоничния съюз невалиден;
 • Доизпипани са стойностите за свирепи единици от 7/15/25 на 4/8/15.

Във вътрешните игрални изпитания, DU е достатъчно различна, така че старите стойности за свирепите единици (и промяната за демоните) ни се струваха балансирани. Но към момента общността се намира в много различно пространство, така че това би трябвало да свърши по-добра работа при публична игра.
10 октомври 2019
Тази буболечка върху мечка вече е непоносима
ЗАБЕЛЕЖКА: Това е последното ни обновление преди „Голямото обновление“. Следващата седмица няма да получите ново обновление. Но в замяна на това, ако всичко върви добре, ще започнем да представяме всяка от новите характеристики, които ще намерите в „Голямото обновление“, докато наближаваме деня на излизането му.

Ще се видим тогава!


ОБЩИ
 • Поправен е проблем, при който дадени единици биха могли да бъдат принудени да атакуват такива, неподлежащи на прицелване (пример: Дундьо закачащ неумираща единици със своята кука);
 • Поправен е проблем, при който всички щети нанесени от ас ефекта на Медуза, където всички люспести герои нанасят щети на други единици близо до тях, бяха приписвани само на нея.


ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ
Чародейката:
 • Природните придружители:
  • Поправен е проблем, при който се изобразяваше неправилното количество лечение на пояснението за умението.

Духовната мечка на Самотния друид:
 • Вплитащи нокти:
  • Поправен е проблем, при който „Вплитащи нокти“ не се изпълняваше никога.

Пепелянката:
 • Макс. мана вече е 50.


ПРОМЕНЕНИ ПРЕДМЕТИ
Крупно съглашение:
 • Играчите вече отново могат да се сдобият с повече от 1 от този предмет.

Целева дружка:
 • Вече не може да се лекува.


СЪЮЗИ
Кръвно обвързан:
 • Променен на: Когато дадена кръвно обвързана единица умре, то тя дава +125% щети на атака. Това е в допълнение към всякакви съществуващи кръвно обвързани бонуси, с които разполага. Това става за произволна приятелска кръвно обвързана единица.

Свиреп:
 • Променен на: Съюзническите свирепи единици придобиват +4/8/15 щети всеки път, когато нанесат попадение с атака върху даден враг или изпълнят заклинание, нанасящо щети;
 • Това влияе на Отровителя и Пясъчния крал, които са единствените свирепи единици със заклинания нанасящи щети.
2 октомври 2019
Обновлението, в което неприятелите на Бивника биват повалени отбрано на земята
ОБЩИ
 • Премахнато е предизвикателството за призоваване на единици;
 • Поправен е проблем, при който някои умения, които предпочитат текущата цел на единицата (напр. „Корозивна мъглявина“ на Слардар), можеха да бъдат изпълнени извън максималния им обхват;
 • Поправен е проблем, при който Бивникът можеше да фрасне нещо толкова силно, че то никога да не се върне на земята;
 • Добавена е нова анимация за забелязване на Дребосъчето, когато е на скамейката.


ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ
Ликантроп:
 • Промяна на облика:
  • Поправен е проблем, при който Ликантроп се лекуваше твърде много при „Промяна на облика“.

Слардар:
 • Корозивна мъглявина:
  • Вече няма да се изпълнява отново върху цел, понастоящем повлияна от „Корозивна мъглявина“.

Отровителят:
 • Жлъчният изблик:
  • Въпреки че Отровителят все още се прицелва само към единици в обсега на атаката му (3 клетки), действителният снаряд на „Жлъчният изблик“ се придвижва до 5 клетки;
  • Щетите от снаряда са увеличени от 30/60/120 на 25/50/100.

Пепелянката:
 • Пепелянката вече е „Люспест“ | „Дракон“ (беше „Дракон“ | „Убиец“);
 • Премахнато е умението „Нападение от Пепелянката“;
 • Добавено е умението „Долен токсин“:
  • Пепелянката отравя клетка, нанасяйки 50/100/150 щети в секунда върху всяка вражеска единица в нея и преустановява пасивните им умения. Времетраене: 5 сек.;
  • Нужна мана: 50;
  • Изчакване: 5 сек.


ПРОМЕНЕНИ ПРЕДМЕТИ
Крупно съглашение:
 • Играчите вече могат да разполагат само с максимум от 1 брой на този предмет.


СЪЮЗИ
Свиреп:
 • Променен на: Съюзническите свирепи единици придобиват +4/8/15 щети всеки път, когато нанесат попадение с атака върху даден враг. Това заменя ефекта на кървене, който се прилагаше всеки път, когато нанесат попадение с атака.
26 септември 2019
Обновлението, в което Ликантропът става вълк единак
ОБЩИ
 • Поправен е дългосрочен проблем, при който пасивните умения (с изключение на драконовите специални умения и „Разяждаща кончина“ на Пясъчния крал) използваха статистики от по-висок ранг, (напр. ★★ Кристална девица, използваща дтойностите за ★★★ такава. Някои единици получиха бъф, така че да се компенсира за това (вижте по-долу), а другите ще бъдат под наблюдение;
 • „Мозъците“ на няколко бота бяха разкачени, доизпипани и прикачени пак;
 • Добавени са няколко нови анимации за единиците на скамейката, когато са под съответното ограничение;
 • Поправен е проблем, при който съвсем мъничките количества щети могат да генерират прекалено малко или прекалено много мана. Изпълняването на „Сенчест свят“ от Вещера би могло да причини това;
 • Поправен е визуален проблем, при който Лина и Кристалната девица биха се завърнали от мъртвите в края на битката;
 • Тъй като повечето призовавани единици са премахнати (вижте по-долу), артикулът „Призоваващ камък“ също е отстранен;
 • Единиците, които се самоубиват, вече не отбелязват резултат за тези убийства. Съжаляваме, барикади!

ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ
Брадварят:
 • Бронята е променена от 5 на 5/10/15;
 • Максималното здраве е променено от 700/1 400/2 800 на 805/1 610/3 220.

Разрушителният:
 • Статична буря:
  • Поправен е проблем, при който общите щети можеха да бъдат грешни;
  • Вече не дава шанс за пропускане на единиците в бурята.

Драконовият рицар:
 • Форма на древен дракон:
  • Поправено е, че „Корозивен дъх“ не работеше (разполагаше с неправилно времетраене от 0 сек.).

Дроу рейнджърката:
 • Честотата на атака е променена от 0,769 на 0,833;
 • Минималните щети на атака са променени от 45/90/180 на 56/112/225;
 • Максималните щети на атака са променени от 50/100/200 на 62/125/250.

Ликантроп:
 • Минималните щети на атака са променени от 50/100/240 на 65/130/312;
 • Максималните щети на атака са променени от 60/120/288 на 78/156/375;
 • „Призоваване на вълци“ вече е „Промяна на облика“:
  • Не се призовават вълци;
  • Макс. придобиване на здраве е променено 30/40/50 на 40/50/60;
  • Бонусът за критичен удар е променен от 150/175/200 на 200/225/250.

Природният пророк:
 • Честотата на атака е променена от 0,714 на 0,769;
 • Максималната мана е променена от 50 на 100;
 • Минималните щети на атака са променени от 45/90/180 на 56/112/225;
 • Максималните щети на атака са променени от 50/100/200 на 62/125/250;
 • „Природният зов“ е премахнато;
 • „Природният гняв“ е добавено:
  • Природният пророк напада цел за 250/275/300 щети. Това отскача 3/4/5 пъти през врагове на арената. Така увеличава щетите с 10/13/15% за отскок;
  • Нужна мана: 100;
  • Време за изчакване: 15/13/11.

Сенчестият шаман:
 • Честотата на атака е променена от 0,625 на 0,8.

Бивникът:
 • Максималната мана е променена от 100 на 60.
 • Моржов УДАР С ЮМРУК!:
  • Нужната мана е променена от 100 на 60;
  • Времето за изчакване е променено от 7 на 4 сек.

Отровителят:
 • „Чумни стражи“ е премахнато;
 • „Жлъчният изблик“ е добавено:
  • Изстрелва жлъчна топка в права линия, отравяйки вражески единици, така че да поемат 25/50/100 щети. А също и 10/20/40 щети на всеки 3 сек. в продължение на 15 сек. Повлияните единици губят 50% скорост на движение и 25 честота на атака;
  • Нужна мана: 100;
  • Време за изчакване: 10/8/6.
19 септември 2019
Обновлението, в което г-н Вещер става наперен
ОБЩИ

 • Подобрения на визията за дву и тризвездните Batrider, Enigma, Slark, Sniper и Warlock;
 • Чистачът изнесе още боклуци под формата на сривове;
 • Поправен е проблем, при който Острието на терора можеше да разтрогне грешната единица по време на изпълняване, включително и мъртви такива;
 • Вече не може да се влиза в режим за предварителен боен преглед на арената, докато сте в сражение.


ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ

Кръвотърсачът:
 • Кървава ярост:
  • Вече по-рано набира мощност до съществуващия максимум за бонус скорост на атака от 500, при 20% здраве (преди беше 0%).


Лич:
 • Верижен скреж:
  • Обсегът на отскок е променен от 4 на 2.


Тамплиерката убиец:
 • Добавено е „Сливане“:
  • Когато атакува за пръв път след телепортиране, Templar Assassin изстрелва снаряд, който нанася 50/100/150 щети при попадение и намалява бронята на целта ѝ с 2/4/6 за 5 секунди.


Дървесният защитник:
 • Семе пиявица:
  • Ако целта на „Семе пиявица“ умре, преди времетраенето на умението да изтече, семето отскача към друга такава. Това е валидно за оставащото времетраене умението.


Бивникът:
 • Моржов удар с юмрук:
  • Бивникът вече е неуязвим, докато е по средата на изпълнението.


Вещер:
 • Сенчест свят:
  • Вече нанася 75% от общото лечение незабавно, а останалите 25% през времетрането на бъфа. Това води до 168/337/675 незабавно лечение и 56/112/225 през оставащото времетраене;
  • Щетите в секунда са променени от 50/100/150 на 75/150/300.


ПРОМЕНЕНИ СЪЮЗИ

Точно стрелящ съюз:
 • Добавен е малка разлика от здраве за буфер, с цел да се предотврати това, че точно стрелящите единици постоянно да променяха своите цели.


ПРОМЕНЕНИ ПРЕДМЕТИ

Надгробен камък:
 • Призоваване на зомбита:
  • Обсегът е променен от 2 на 1 клетки.
12 септември 2019
По-голямо обновление
Обновихме сървърите със следните промени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поясненията на мобилни платформи няма да отразяват тези промени, докато версията не е обновена.

ИГРАЛНИ
 • Шансовете за намиране на единици от поредица 4 са намалени с5%, от ниво 6 на 8.


ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ
Бранителят на волтовата дъга:
 • Максималното здраве е променено от 700/1 400/2 800 на 600/1 200/2 400.

Енигма:
 • Ас ефект:
  • Вече предотвратява придобиването на мана от атаки, докато е под влиянието на вещерство, заглушаване или зашеметяване, вместо да я източва.

Разрушителният:
 • Ас ефект:
  • Вече гласи — Ефектът на вещерския съюз вече се прилага към 1 цел за ниво на съюза.

ПРОМЕНЕНИ СЪЮЗИ

Вещерски съюз:
 • Лечението е променено от 50%/80%/130% на 50%/70%/100%.

Убийствен съюз:
 • При критичен удар, убийците раняват целта, намалявайки извършваното лечение с 50%/100%.
12 септември 2019
Дребничко обновление
Както вероятно сте забелязали, днешното обновление е доста малко. Нека да поговорим защо това е така и какво да очаквате.

Последният път, когато говорихме относно плановете ни, подробно описахме характеристиките, по които работим, за следващото голямо обновление.

Вътрешно наричаме това „Голямото обновление“ (изненада), а то е един от последните важни етапи по пътя ни към първия сезон. Това обновление ще включва: 2 подземни лорда, достъпни за игра; отборен игрален режим „Дуо“; 6 нови герои; 3 нови съюза и обновен потребителски интерфейс. В момента целим да пуснем това обновление през първата половина на октомври.

Крайната дестинация ще дойде скоро след това с официалното излизане на пълната игрална версия 1.0. Тя ще пристигне с още 2 подземни лорда, боен пропуск, „Градския рейд“ и ще бъде официалното начало на Dota Underlords — I сезон.

С цел да Ви дадем представа колко са раздалечени вътрешните и външните версии, ето текущото ни табло:Също така тези различия се простират до други области и са напълно преплетени, което затруднява отделното им излизане. Ето защо решихме да вложим всичките си усилия за довършване и пускане на всичко това заедно.

Можете да очаквате всякакви обновления през следващите няколко седмици да са ориентирани повече към категорията „поправки на грешки и баланс“, докато се подготвяме за пускането на ]„Голямото обновление“.

Нямаме търпение да споделим повече неща, свързани първия сезон с Вас, така че скоро очаквайте да чуете още отно това.
5 септември 2019
Обновлението, в което Бивникът и приятелите му стават адски стилни
ОБЩИ

 • Премахнато ограничение за опита на прототипния пропуск. Ограничението за повишаване на ниво е до 99;
 • Визуални подобрения за 2 и 3 звездните версии на Алхимикът, Кръвотърсачът, Кристалната девица, Пясъчният крал и Бивникът;
 • Подобрения на анимациите;
 • Оптимизация и подобрения на ефекти;
 • Добавена е опция за честотата на кадрите при мобилни устройства. Вече можете да избирате от 30 к/с (по подразбиране), 60 к/с и 15 к/с (енергоспестяващ), както и опция за ограничение до 60 к/с само когато устройството е включено към захранване;
 • Когато дадена единица в магазина може да се комбинира в 3 звездна, ще се показва тази версия, а не 2 звездната.

ИГРАЛНИ

 • Ръкопашните единици вече могат да атакуват барикади, ако няма достъпни по-добри цели;
 • Прицелването на убиец и това на „Камата на проблясъка“ вече е малко по-произволно между ляво и дясно, когато се избира най-отдалечената цел.

ПРОМЕНЕНИ ГЕРОИ

Бранителят на волтовата дъга:
 • Бушуващ двойник:
  • Вече има 3 секундно време за изчакване при създаване на друг клонинг всеки път, когато такъв умре.


Пясъчният крал:
 • Разяждаща кончина:
  • Поправен е проблем, при който времетраенето не беше зададено правилно, което водеше до това „Разяждаща кончина“ да нанася щетите след изтичане брояча, а не при смърт през повечето време.

Приливният ловец:
 • Опустошение:
  • Вече нанася своите щети след прилагането на щетите, така че шаманският ас ефект взаимодейства правилно.

Дребосъчето:
 • Мятане:
  • Дребосъчето вече може да мята „Целевата дружка“.