18 oktober 2019
Tipje van de sluier voor de Grote Update: nieuwe helden en allianties (deel 2)
We stellen voor: De Legioenscommandant en de alliantie van Kampioenen:


Levensrover en Magnus staan paraat om je troepen te versterken met hun alliantie van Bruten:
Morgen zijn we er weer met meer lekkers.
17 oktober 2019
Tipje van de sluier voor de Grote Update: nieuwe helden en allianties (deel 1)
De Grote Update is bijna klaar en we staan te popelen om jullie er meer over te vertellen. Het is een update met veel verschillende onderdelen (vandaar de naam) en we rollen vanaf nu elke dag nieuwe details uit tot de dag van de lancering.

Op een hoger niveau betekent de Grote Update ook het einde van de bètaversie van Underlords. We hebben de laatste maanden voortdurend geëxperimenteerd en dus ook veel geleerd. Met deze update schaven we een heel stuk "bèta" bij, wat ons meteen ook dichter bij versie 1.0 brengt.

Vanaf vandaag mag je een spervuur van previews verwachten. Eerst aan de beurt in de spotlights: onze nieuwe helden en allianties. Zonder verder verwijl...Ontmoet de Genezer-alliantie en Dazzle:


De Insecten-alliantie staat paraat om je vijanden te omzwermen met drie nieuwe helden: Wever, Discipel van Nyx en Broedmoeder:Morgen kun je deel 2 verwachten van onze showcase van nieuwe helden en allianties. Tot dan!
10 oktober 2019
Een hotfix op volle kracht
HOTFIXES
 • Probleem verholpen waarbij eenheden nooit een sterkere vaardigheid af konden krijgen als deze tijdens het oproepen werd onderbroken. Dit had invloed op de Hoeder van het licht en de Windschutter. Als hun vaardigheden werden onderbroken, hadden deze ook bij latere gebruiken dezelfde kracht, zelfs als ze die keer wel over de volledige duur werden opgeroepen.
 • Langdurig probleem verholpen waarbij meerdere demonen van dezelfde soort de alliantie van demonen ongeldig verklaarden.
 • Waarden voor de bonus van de alliantie van wilde eenheden verhoogd van [4, 8, 15] naar [7, 15, 25].

De versie van het spel die we voor interne speltests gebruiken is op dit moment te verschillend met de openbare versie. De oude waarden voor wilde eenheden (en de wijzigingen aan demonen) waren daar dan ook gebalanceerd genoeg. De nieuwe waarden zouden daarom voorlopig beter moeten werken.
10 oktober 2019
We pro-beren weer een bug op te lossen
LET OP: Dit is onze laatste update voor de Grote Update. Volgende week krijg je geen nieuwe update, maar in ruil daarvoor, als alles goed gaat, beginnen we naarmate we de dag van uitgave naderen met het uitlichten van alle nieuwe functies die je in de Grote Update zult vinden.

Tot dan!


ALGEMEEN
 • Probleem verholpen waarbij eenheden gedwongen konden worden om eenheden aan te vallen die niet als doelwit gekozen konden worden (voorbeeld: Pudge gebruikt zijn haak op een ondode eenheid).
 • Probleem verholpen waarbij alle schade die werd aangericht door het elite-effect van Medusa, waar alle geschubde eenheden schade aan eenheden in de buurt aanrichten, enkel aan Medusa werd toegekend.


HELDEN
Tovenares:
 • Hoeders der natuur:
  • Probleem verholpen waarbij de verkeerde hoeveelheid genezing in de beschrijving van de vaardigheid werd weergegeven.

Geestesbeer van de Eenzame druïde:
 • Verstrikkende klauwen:
  • Probleem verholpen waarbij de vaardigheid nooit werd geactiveerd.

Viper:
 • Maximale mana is nu 50.


VOORWERPEN
Groot contract:
 • Spelers kunnen nu weer meer dan één exemplaar van dit voorwerp hebben.

Oefenmaatje:
 • Kan niet meer worden genezen.


ALLIANTIES
Bloedgebonden:
 • Effect is nu: wanneer een bloedgebonden eenheid doodgaat, geeft het een willekeurige bevriende bloedgebonden eenheid +125% aanvalsschade en alle andere bloedgebonden bonussen die het heeft.

Wild:
 • Effect is nu: geallieerde wilde eenheden krijgen +[4, 8, 15] aanvalsschade wanneer ze een vijand met een aanval of spreuk raken.
 • Dit heeft invloed op de Venomant en de Zandkoning, de enige wilde eenheden met spreuken die schade aanrichten.
2 oktober 2019
De update waar vijanden van de Slagtand weer met beide benen op de grond staan
ALGEMEEN
 • Uitdaging Eenheden oproepen verwijderd.
 • Probleem verholpen waarbij sommige vaardigheden met een voorkeur voor het huidige doelwit (zoals Slardars Bijtende nevel) buiten het maximale bereik gebruikt konden worden.
 • Probleem verholpen waarbij de Slagtand iemand zo hard kon slaan dat deze nooit meer naar de aarde terugkeerde.
 • Nieuwe animatie voor Tiny als reserve-eenheid toegevoegd.


HELDEN
Lycantroop:
 • Gedaanteverwisseling:
  • Probleem verholpen waarbij de Lycantroop bij de verandering te veel genezen werd.

Slardar:
 • Bijtende nevel:
  • Wordt niet meer gebruikt op een doelwit dat er al door wordt beïnvloed.

Venomant:
 • Gifbal:
  • Hoewel de Venomant eenheden tot op een bereik van 3 cellen aanvalt, vliegt het projectiel van de vaardigheid 5 cellen.
  • Projectielschade verhoogd van [25, 50, 100] naar [30, 60, 120].

Viper:
 • Allianties veranderd van draak en sluipmoordenaar naar geschubd en draak.
 • Vaardigheid Adderaanval verwijderd.
 • Vaardigheid Nedergif toegevoegd:
  • Viper vergiftigt een cel. Het gif richt [50, 100, 150] schade per seconde aan aan vijandelijke eenheden in het gebied en deactiveert passieve vaardigheden en bonussen. Duur: 5 seconden.
  • Manakosten: 50.
  • Afkoeltijd: 5 seconden.


VOORWERPEN
Groot contract:
 • Spelers kunnen nu maximaal één exemplaar van dit voorwerp hebben.


ALLIANTIES
Wild:
 • Effect is nu: geallieerde wilde eenheden krijgen +[4, 8, 15] aanvalsschade per aanval op een vijand. Dit vervangt het bloedingseffect dat bij iedere aanval werd toegepast.
26 september 2019
De update waar de Lycantroop een eenzame wolf wordt
ALGEMEEN
 • Langdurig probleem verholpen waarbij passieve vaardigheden statistieken van een hogere rang gebruikten (behalve de speciale vaardigheden van draken en de vaardigheid Bijtende finale van de Zandkoning). De Kristalvrouwe van twee sterren gebruikte bijvoorbeeld de waarden van die van drie sterren. Een aantal eenheden zijn hiervoor gecompenseerd (zie hieronder) en we houden de andere eenheden ook in de gaten.
 • Er zaten wat schroefjes los bij een aantal bots, maar deze hebben we weer strak aangedraaid.
 • Nieuwe animaties toegevoegd voor reserve-eenheden wanneer er nog plaats op het bord is.
 • Probleem verholpen waarbij kleine hoeveelheden schade te weinig of te veel mana konden genereren. Dit was het geval wanneer de Heksenmeester Schaduwspraak gebruikte.
 • Visueel probleem verholpen waarbij Lina en de Kristalvrouwe uit de dood terugkeerden aan het eind van een gevecht.
 • Nu de meeste opgeroepen eenheden verwijderd zijn (zie hieronder), hebben we het voorwerp Bezweringssteen ook verwijderd.
 • Wanneer eenheden zichzelf doden, wordt dit niet meer aan hen toegekend. Sorry, barricades!

HELDEN
Aks:
 • Pantser verhoogd van 5 naar [5, 10, 15].
 • Maximale gezondheid verhoogd van [700, 1400, 2800] naar [805, 1610, 3220].

Disruptor:
 • Statische storm:
  • Probleem verholpen waarbij de totale aangerichte schade verkeerd kon zijn.
  • Zorgt er niet meer voor dat eenheden in de storm een kans om te missen hebben.

Drakenridder:
 • Oerdraakvorm:
  • Verholpen dat de gifschade niet werd toegepast (omdat het een duur van 0 seconden had).

Drow-waker:
 • Aanvalsinterval verhoogd van 0,769 naar 0,833 seconden.
 • Minimale aanvalsschade verhoogd van [45, 90, 180] naar [56, 112, 225].
 • Maximale aanvalsschade verhoogd van [50, 100, 200] naar [62, 125, 250].

Lycantroop:
 • Minimale aanvalsschade verhoogd van [50, 100, 240] naar [65, 130, 312].
 • Maximale aanvalsschade verhoogd van [60, 120, 288] naar [78, 156, 375].
 • De vaardigheid Wolven oproepen is nu Gedaanteverwisseling:
  • Er worden geen wolven meer opgeroepen.
  • Maximale extra gezondheid verhoogd van [30, 40, 50]% naar [40, 50, 60]%.
  • Bonusschade bij kritieke treffer verhoogd van [150, 175, 200]% naar [200, 225, 250]%.

Natuurprofeet:
 • Aanvalsinterval verhoogd van 0,714 naar 0,769 seconden.
 • Maximale mana verhoogd van 50 naar 100.
 • Minimale aanvalsschade verhoogd van [45, 90, 180] naar [56, 112, 225].
 • Maximale aanvalsschade verhoogd van [50, 100, 200] naar [62, 125, 250].
 • Vaardigheid Roep der natuur verwijderd.
 • Vaardigheid Toorn der natuur toegevoegd:
  • De Natuurprofeet raakt een doelwit met energie die [250, 275, 300] schade aanricht. De energie springt [3, 4, 5] keer tussen vijanden op het bord en richt daarbij [10, 13, 15]% meer schade per sprong aan.
  • Manakosten: 100.
  • Afkoeltijd: [15, 13, 11] seconden.

Schaduwsjamaan:
 • Aanvalsinterval verhoogd van 0,625 naar 0,8 seconden.

Slagtand:
 • Maximale mana verlaagd van 100 naar 60.
 • Walrus-KNAL!:
  • Manakosten verlaagd van 100 naar 60.
  • Afkoeltijd verlaagd van 7 naar 4 seconden.

Venomant:
 • Vaardigheid Pestwachter verwijderd.
 • Vaardigheid Gifbal toegevoegd:
  • Vuurt een gifbal in een rechte lijn af die vijandelijke eenheden vergiftigt. Geraakte eenheden ontvangen [25, 50, 100] schade en 15 seconden lang [10, 20, 40] schade per 3 seconden. Ze verliezen daarnaast 50% bewegingssnelheid en 25 aanvalssnelheid.
  • Manakosten: 100.
  • Afkoeltijd: [10, 8, 6] seconden.
19 september 2019
De update waar de Heksenmeester er flitsend uit gaat zien
ALGEMEEN

 • Visuele upgrades voor de versies van twee en drie sterren van de Vleerrijder, Enigma, Slark, de Sluipschutter en de Heksenmeester toegevoegd.
 • De conciërge heeft nog wat crashes in de vuilnisbak gegooid.
 • Probleem verholpen waarbij IJzing bij het gebruik van zijn vaardigheid gezondheid met de verkeerde eenheid kon wisselen, waaronder dode eenheden.
 • De gevechtsvoorbeeldmodus op het bord is niet meer mogelijk tijdens gevechten.


HELDEN

Bloeddorstige:
 • Bloedrazernij:
  • Bereikt zijn maximale aanvalssnelheidsbonus van 500 nu eerder, op 20% gezondheid in plaats van 0%.


Zielenzuiger:
 • Kettingsvorst:
  • Sprongbereik verlaagd van 4 naar 2.


Tempelmoordenaar:
 • Fusie toegevoegd:
  • De Tempelmoordenaar vuurt na het teleporteren een projectiel af, dat [50, 100, 150] schade bij impact aanricht en het pantser van haar doelwit 5 seconden met [2, 4, 6] verlaagt.


Treant-beschermer:
 • Parasitisch zaad:
  • Als het doelwit van Parasitisch zaad doodgaat voordat de duur van de vaardigheid is afgelopen, springt het zaad voor de resterende tijd over naar een ander doelwit.


Slagtand:
 • Walrus-knal:
  • Tijdens het gebruik is de Slagtand onkwetsbaar.


Heksenmeester:
 • Schaduwspraak:
  • Geneest 75% van de totale genezing nu direct, en de resterende 25% tijdens de duur van het effect. Hiermee wordt [168, 337, 675] HP direct genezen en [56, 112, 225] tijdens de resterende duur.
  • Schade per seconde verhoogd van [50, 100, 150] naar [75, 150, 300].


ALLIANTIES

Dodelijk:
 • Kleine gezondheidsbuffer toegevoegd om te voorkomen dat dodelijke eenheden continu van doelwit konden wisselen.


VOORWERPEN

Grafsteen:
 • Zombies opwekken:
  • Bereik verlaagd van 2 cellen naar 1 cel.
12 september 2019
Een grotere update
We hebben de volgende wijzigingen op onze servers doorgevoerd.

OPMERKING: Beschrijvingen op mobiele platforms weerspiegelen deze wijzigingen pas wanneer de apps worden bijgewerkt.

GAMEPLAY
 • Kans op het vinden van eenheden van niveau 4 van level 6 tot en met 8 met 5% verlaagd.


HELDEN
Plasmawachter:
 • Maximale gezondheid verlaagd van [700, 1400, 2800] naar [600, 1200, 2400].

Enigma:
 • Elite-effect:
  • Verhindert nu dat eenheden die behekst, het zwijgen opgelegd of verlamd zijn mana genereren in plaats van dat ze mana verliezen.

Disruptor:
 • Elite-effect:
  • Effect is nu: het effect van de alliantie van heksenmeesters wordt nu op één doelwit per alliantielevel toegepast.

ALLIANTIES

Heksenmeester:
 • Genezing verlaagd van [50%, 80%, 130%] naar [50%, 70%, 100%].

Sluipmoordenaar:
 • Bij een kritieke treffer verwonden sluipmoordenaars het doelwit, waardoor deze [50%, 100%] minder genezing ontvangt.
12 september 2019
Een kleine update
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gemerkt, is de update van vandaag best klein. Laten we het erover hebben waarom dit het geval is en wat er in het verschiet ligt.

De vorige keer hebben we het over onze plannen gehad en hebben we de functionaliteiten uiteengezet waar we voor onze volgende grote update aan werken.

Intern noemen we die update (verrassend genoeg) De grote update. Het is een van de laatste mijlpalen op weg naar het eerste seizoen. Deze update bevat twee speelbare Underlords, de teammodus voor duo's, zes nieuwe helden, drie nieuwe allianties en een verbeterde gebruikersinterface. Ons plan is momenteel om deze update in de eerste helft van oktober uit te brengen.

De laatste stop volgt niet lang daarna met de officiële lancering van het volledige spel als versie 1.0. Deze bevat nog twee Underlords, de gevechtspas en de City Crawl, en trapt seizoen één van Underlords officieel af.

Om jullie een idee te geven van het verschil tussen de interne en externe builds, zie je hieronder ons huidige dashboard:Deze verschillen strekken zich ook uit naar andere gebieden en zijn volledig met elkaar verweven, waardoor het lastig is om ze los van elkaar beschikbaar te maken. We hebben er daarom voor gekozen om al onze inspanningen op de afronding en uitgave van alles bij elkaar te richten.

Jullie kunnen dan ook verwachten dat updates die we de komende weken uitbrengen vooral op bugs en balans gericht zijn, terwijl we ons op De grote update voorbereiden.

We kunnen niet wachten om jullie meer over het eerste seizoen te vertellen, dus tot gauw!
5 september 2019
De update waar de Slagtand en zijn vrienden stijlvol worden
ALGEMEEN

 • Het maximale level van de protopas is nu level 99.
 • Visuele upgrades voor de versies van twee en drie sterren van de Alchemist, de Bloeddorstige, de Kristalvrouwe, de Zandkoning en de Slagtand toegevoegd.
 • Animaties verbeterd.
 • Effecten geoptimaliseerd en verbeterd.
 • Optie voor framesnelheid op mobiele apparaten toegevoegd. Je kunt nu kiezen uit de standaardwaarde (30 FPS), 60 FPS en 15 FPS (batterijbesparing), en de optie om met 60 FPS te spelen als het apparaat aan netstroom zit.
 • Wanneer een eenheid in de winkel tot een eenheid van drie sterren kan worden gecombineerd, wordt deze versie getoond in plaats van die van twee sterren.

GAMEPLAY

 • Melee-eenheden kunnen barricades nu aanvallen als er geen betere doelwitten beschikbaar zijn.
 • De keuze van een doelwit door sluipmoordenaars en eenheden met een Sprongdolk is nu iets willekeuriger tussen links en rechts wanneer ze het verste doelwit kiezen.

HELDEN

Plasmawachter:
 • Stormkopie:
  • Nadat een kloon doodgaat, is er nu een afkoeltijd van 3 seconden voordat er een nieuwe kloon gemaakt kan worden.


Zandkoning:
 • Bijtende finale:
  • Probleem met de duur verholpen, waardoor Bijtende finale in de meeste gevallen de schade van het verlopen aanrichtte in plaats van die bij het doodgaan.

Getijdenjager:
 • Verwoesting:
  • Past de schade nu toe nadat de verlamming is toegepast, zodat het elite-effect van sjamanen correct functioneert.

Tiny:
 • Worp:
  • Tiny kan het oefenmaatje nu gooien.