24 tammikuuta 2020
Delta Slam hoitelee bugit ja spiderlingit!
YLEISET MUUTOKSET
 • Korjattiin virhe, jossa pelilauta latautuu mustana. Tilanteessa on yhä mutkia matkassa, mutta se on työn alla.
 • Korjattiin ongelma, jossa napauttamalla underlodin kykyä tilannepaneelissa valmistelu- tai taisteluvaiheessa – eikä kykykuvaketta underlord-näytön alakulmassa – näki väärän ponnahdusikkunakuvauksen.
 • Korjattiin ongelma, jossa underlordien kyvyn tietoruudut/ponnahdusikkunat näyttivät pelaajan tasoa ylemmän tason lukuja, jos luku oli tasosta riippuvainen.


SANKARIMUUTOKSET
Anessix:
 • Vahinkotuki:
  • Enthrall:Muutettiin Enthrallin kohdistuksen kestoa 5,0:stä 6,0:een.
  • The End of Medicine: Muutettiin hyökkäysvahinkobonusta 30 %:sta 35 %:iin.


Hobgen:
  Suuren vahingon aiheuttaja:
  • Implosion:Muutettiin vahingon määrää [560, 750, 930, 1125, 1310, 1500]:sta [600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600]:aan.
  • Friendly Fire:Muutettiin vahingon määrää [250, 300, 350, 400, 450, 500]:sta [250, 300, 360, 430, 500, 600]:aan.SANKARIMUUTOKSET
Batrider:
 • Sticky Napalm:
  • Muutettiin Sticky Napalmin hyökkäysvahingon vähimmäismäärän käynnistysarvoa 25:stä 5:een.
  • Korjattiin bugi, jossaRadiance ja Orb of Venom pystyivät käynnistämään Sticky Napalmin vahingon.


Dragon Knight:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1400, 2800, 5600]:sta [1350, 2700, 5400]:aan.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [50, 100, 200]:sta [45, 90, 180]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [60, 120, 240]:stä [55, 110, 230]:een.
 • Breathe Fire:
  • Muutettiin vihollishyökkäyksen vahinkovähennystä [25, 40, 55] %:sta [25, 35, 45] %:iin.
  • Muutettiin vahingon määrää [150, 250, 400]:sta [150, 200, 250]:een.


Gyrocopter:
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [75, 150, 300]:sta [65, 130, 260]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [80, 160, 320]:stä [75, 150, 300]:aan.
 • Ässätehoste:
  • Muutettiin lävistysprosenttia 100:sta 75:een.


Io:
 • Relocate:
  • Korjattiin bugi, jossaRefresher Orb ei päivittänyt Relocatea.


Legion Commander:
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [40, 80, 180]:stä [40, 80, 160]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [50, 100, 228]:sta [50, 100, 200]:aan.
 • Duel:
  • Muutettiin lisävahinkoa kaksintaistelun voittoa kohti [5, 10, 15]:stä [5, 8, 12]:een.


Slark:
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [50, 72, 126]:sta [60, 90, 126]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [60, 92, 174]:stä [70, 110, 174]:ään.
 • Essence Shift:
  • Muutettiin lisävahingon saantia hyökkäystä kohti [3, 4, 5]:stä [3, 5, 6]:een.
  • Muutettiin hyökkäysnopeuden saantia hyökkäystä kohti [2,0, 3,5, 5,0]:stä [3,0, 4,0, 5,0]:een.


Sven:
 • Muutettiin enimmäismanan määrää 200:sta 150:een.
 • God's Strength:
  • Muutettiin manantarvetta 200:sta 150:een.ESINEMUUTOKSET
Barricade:
 • Muutettiin barricadien määrää 2:sta 3:een.
 • Muutettiin tasoa 2:sta 3:een
 • Muutettiin enimmäisterveyttä barricadea kohti [600, 600, 600]:sta [750, 750, 750]:een.


Blade Mail:
 • Lisäpanssari näkyy nyt valmisteluvaiheessa yksikön tilannepaneelissa.


Claymore:
 • Muutettiin hyökkäysvahinkobonusta 30:stä 33:een.


Desolator:
 • Lisättiin puuttuva tehoste.


Hand of Midas:
 • Muutettiin taposta saatavan kullan määrää 30 %:sta 25 %:iin.


Horn of the Alpha – Thunderhide:
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää 100:sta 120:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää 150:stä 160:een.
 • Muutettiin hyökkäysnopeutta 0,935:stä 1,0:een.
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää 3 750:stä 4 500:aan.


Mekansm:
 • Muutettiin tasoa 3:sta 4:ään.


Morbid Mask:
 • Muutettiin vampirismin prosenttimäärää 20 %:sta 30 %:iin.


Orb of Venom:
 • Muutettiin vahinkoa sekunnissa 30:stä 35:een.


Pipe of Insight:
 • Muutettiin tasoa 4:stä 3:een.


Satanic:
 • Muutettiin terveysbonuksen määrää 750:stä 850:een.


Tombstone – Zombie:
 • Muutettiin hyökkäysnopeutta 0,833:sta 1,0:een.LIITTOUMAMUUTOKSET
Elementit:
 • Eidolonit:
  • Muutettiin hyökkäysnopeutta 0,667:stä [0,667, 0,8]:aan.
  • Muutettiin panssaria [3, 5]:stä [3, 8]:aan.


Henget:
 • Korjattiin Delta Slamin kohdistaminen, jotta se ei laske spiderlingejä, kun lasketaan, mikä kolmioista vahingoitti vihollisia eniten.
 • Korjattiin ongelma, jossa Delta Slam ei tappanut spiderlingeja.
17 tammikuuta 2020
Hotfix tankintorjuntaan
HOTFIXIT
 • Nythän on käynyt niin, että Jull on aikamoinen kaappi, eikä sitä näytä saavan hengiltä oikein millään. Muutokset listattu alla.
 • Crystal Maiden ei enää langeta Frostbitea kohteisiin, jotka ovat jo sen vaikutuksen alaisia.
 • Korjattiin ongelma, jossa Void Spirit pystyi Dissimilaten luoman portaalin kautta ilmestymään toisen yksikön päälle.

Jull:
 • Muutettiin panssaria [10, 15, 15, 15, 20, 20]:stä [8, 8, 12, 12, 16, 16]:een.
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [2100, 2550, 3000, 3450, 3900, 4350]:stä [1900, 2450, 2750, 3250, 3550, 4100]:aan.
 • Muutettiin loitsunvastustusta 25:stä 15:een.
 • To Your Health ja Roundhouse: Muutettiin vahinkovähennystä 70 %:sta 50 %:iin.
 • To Your Health: muutettiin liittolaisten parannusta 200 %:sta 100 %:iin.
16 tammikuuta 2020
Terveydeksi! Täältä tulee päivitys
YLEISET MUUTOKSET
 • Korjattiin lahtarien reitinvalinnassa ongelma, joka aiheutti sen, että ne seisoivat paikallaan tai jättivät niille annetut kohteet huomiotta.
 • Parannettiin reitinvalinnan toimintaa, mikä paransi paikallisen bottipelin toimintaa.
 • Korjattiin ongelma Batriderin repliikissä. Emme täyttäneet odotuksianne, mistä olemme pahoillamme.
 • Korjattiin Anessixen golemin ongelma, jossa golem käytti päivitettyä mallia koko ajan.UNDERLORD-MUUTOKSET
Jull:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1360, 1620, 1940, 2330, 2795, 3355]:stä [2100, 2550, 3000, 3450, 3900, 4350]:een.
 • Lisättiin perusloitsunvastustusta 25 %.
 • Aggressiivinen tankki: korjattiin Barrels of Fun, joka antoi vihollisille vahingonvastustusta lisävahingon ottamisen sijaan.
 • Aggressiivinen tankki: korvattiin Slow Burn -kyky Roundhouse-kyvyllä: Jull saa 70 % vahinkovähennystä, 200 hyökkäysnopeutta ja 50 % vampirismia 5 sekunniksi.
 • Parantava tankki: korvattiin Righteous Healing -kyky To Your Health -kyvyllä: Jull saa 70 % vahinkovähennystä 5 sekunniksi. Viereisiä liittolaisia parannetaan 200 %:lla Jullin ottamasta vahingosta tänä aikana.SANKARIMUUTOKSET
Alchemist:
 • Acid Spray:
  • Muutettiin panssarinvähennystä [-5, -8, -11]:stä [-4, -7, -10]:een.


Crystal Maiden:
 • Frostbite:
  • Muutettiin vahingon määrää [100, 125, 150]:stä [100, 150, 200]:aan.
  • Muutettiin kestoa [3, 4, 5]:stä [4, 5, 6]:een.


Dragon Knight:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1500, 3000, 6000]:sta [1400, 2800, 5600]:aan.


Earth Spirit:
 • Muutettiin tasoa 3:sta 2:een.


Ember Spirit:
 • Muutettiin tasoa 2:sta 3:een.


Morphling:
 • Waveform:
  • Muutettiin vahingon määrää [100, 175, 450]:stä [100, 175, 325]:een.
  • Muutettiin latausaikaa [8, 6, 4]:stä 6:een.


Omniknight:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1205, 2415, 5795]:stä [1100, 2200, 5280]:een.


Razor:
 • Plasma Field:
  • Muutettiin vahingon vähimmäismäärää 25:stä 40:een.
  • Muutettiin vahingon enimmäismäärää [100, 200, 300]:sta [150, 200, 250]:een.


Shadow Shaman:
 • Voodoo:
  • Ei kiroa samaa kohdetta kahdesti, paitsi jos kaikki muut kohteet on jo kirottu.


Sniper:
 • Assassinate:
  • Muutettiin latausaikaa 10:stä 12:een.
  • Jos vihollisella ei ole muita yksiköitä elossa kuin underlord, Sniper voi langettaa Assassinaten underlordiin. Missään muussa tapauksessa Sniper ei langeta kykyä vihollisen underlordiin.


Storm Spirit:
 • Ball Lightning:
  • Muutettiin perusvahingon määrää [70, 120, 225]:stä [90, 140, 210]:een.
  • Muutettiin lisävahinkoa (edettyä ruutua kohti) [10, 20, 30]:stä [15, 20, 25]:een.


Tiny:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [975, 1950, 3900]:sta [1000, 2000, 4000]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [60, 120, 240]:stä [65, 130, 260]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [100, 200, 400]:sta [110, 220, 440]:een.


Treant Protector:
 • Leech Seed:
  • Muutettiin latausaikaa 7:stä 10:een.


Viper:
 • Nethertoxin:
  • Muutettiin vahingon määrää [100, 200, 300]:sta [100, 150, 225]:een.ESINEMUUTOKSET
Diffusal Blade:
 • Selvennettiin tietoruutua, jossa kerrotaan nyt vahingon määrä osumaa kohti.
 • Muutettiin vahinkoa osumaa kohti 20:stä 30:een.


Horn of the Alpha:
 • Korjattiin ongelma, jossa Ion elvyttämä ja Horn of the Alphan omaava yksikkö kutsui toisen thunderhiden.


Mask of Madness:
 • Korjattiin ongelma, jossa Mask of Madnessin parannus ei saanut krediittiä parannusten tietoruudussa.

Vladmir's Offering:
 • Nostettiin vahinkoprosenttia 10:stä 8:aan.LIITTOUMAMUUTOKSET
Julmurit:
 • Muutettiin vihollisten panssarin heikennystä [3, 8, 15]:stä [4, 9, 16]:een.


Metsästäjät:
 • Muutettiin lisäosuman mahdollisuutta [25, 35]:stä [30, 38]:aan.

Hyönteiset:
 • Korjattiin bugi, jossa spiderlingeja ei kutsuta, jos hyönteiset ovat saarroksissa eivätkä voi liikkua erän alussa.


Ritarit:
 • Muutettiin perusvahingon vähennystä [15, 20, 25]:stä [15, 22, 28]:aan tai kokonaisvahingon vähennystä [30, 40, 50]:stä [30, 44, 56]:een, kun seisoo ritarin vieressä ja vihollinen hyökkää edestä.


Velhot:
 • Muutettiin bonusloitsuvahingon määrää [25, 75]:stä [35, 75]:een.


Henget:
 • Muutettiin vahinkoa per henki Delta Slamin aikana 200:sta 225:een.
9 tammikuuta 2020
Hyvää uutta vuotta Valkoinen torni!
Tervehdys underlordit ja hyvää uutta vuotta! Ennen kuin sukellamme tämän päiväiseen päivitykseen, hiukan tulevasta:

Uusi vuosi, uusi sinä ja tulossa pian – uusi kausi! Beta-kausi on päättymäisillään ja Underlords-pelin ensimmäinen kausi julkaistaan helmikuun lopussa.

Ohjelmistovirheiden korjaamisen ja tasapainon parantamisen lisäksi on sitä ennen tiedossa luultavasti yksi päivitys ennen pelin virallista julkaisua. Viimeistelemme pelin vielä yhdellä uudella underlordilla. Tätä lukuun ottamatta tiimimme keskittyy täysin ensimmäisen kauden työstämiseen. Työlistallamme on taistelupassi, kaupunkikierros, sankarien ja esineiden kiertojärjestelmä sekä käyttöliittymäpäivityksiä.

Haluamme vielä kiittää kaikkia, jotka pelasivat peliä beta-/Early Access -kaudella. Yhteisön tuki ja palaute ovat olleet korvaamattomia pelin kehityksessä. Ilman niitä peli ei näyttäisi tältä. Maaliviiva häämöttää jo, ja odotamme innolla Underlords 1.0-version ensijulkaisua laajemmalle yleisölle.

Ja seuraavaksi tämän viikon päivityksen tietoihin:


YLEISTÄ
 • Kun underlordin valinnan käyttöliittymä näytetään pelissä, syöte on estetty 1 sekunniksi virheklikkauksien/-napautuksien estämiseksi.
 • Korjattiin ongelma Freestyle-pelitilan esinelistassa, jossa viholliselle laitettua esinettä korostettiin aivan kuin esinettä ei olisi laitettu sankarille.
 • Parannettiin ja optimoitiin tehosteita.
 • Enthrallin vaikutuksen alaiset yksiköt saavat nyt täydet terveyspalkit, ei kutsutun yksikön terveyspalkkia.
 • Korjattiin ongelma, jossa ranked-pelitila oli edelleen lukittuna päävalikossa, vaikka pelaaja oli pelannut vaaditun määrän normaalipelejä.

UNDERLORD-MUUTOKSET
Anessix:
 • Vahinkotuki:
  • The End of Medicine: muutettiin itsensä vahingoittamista langettaessa 20 %:sta 0:aan.
  • Enthrall: muutettiin panssarinvähennystä 5:stä 10:een. Kun Anessix langettaa Enthrallin ja merkitsee vihollisen liittolaisilleen hyökkäyskohteeksi, liittolainen hylkää uuden kohteen ja pitää vanhan kohteensa, jos sen pitää liikkua enemmän kuin 2 ruutua hyökätäkseen Enthrallin määrittämään uuteen kohteeseen.
 • Parantava tuki:
  • Rejuvenating Ritual: muutettiin itsensä vahingoittamista langettaessa 20 %:sta 5 %:iin.
  • Summon Demonic Golem: golem tainnuttaa nyt lähellä olevat viholliset 0,25 sekunniksi laskeuduttuaan. Tämä estää ensin kutstuttua golemia häiritsemästä vastustajan golemin kutsumista.


Anessixen golem:
 • Korjattiin hyökkäysvahingon tilastoissa ollut ohjelmistovirhe, jossa tilastoja ei oltu muunnettu oikein vanhasta (lähtöarvo + taidot) golemin versiosta Jull-päivityksen asteittaiseen versioon. Golemin teveys puolestaan oli muunnettu oikein.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [125, 250]:stä [210, 220, 230, 240, 250, 270, 285, 295]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [145, 290]:stä [230, 245, 260, 280, 290, 310, 320, 330]:een.


Hobgen:
 • Vahingon aiheuttaja ja tuki:
  • Let's Go Crazy: muutettiin hyökkäysnopeusbonusta [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90]:stä [15, 25, 35, 45, 55, 70, 80, 90]:een.

Jull:
 • Aggressiivinen tankki:
  • Barrels of Fun: tynnyrit jättävät nyt spiderlingit huomiotta.


HERO CHANGES
Clockwerk:
 • Battery Assault:
  • Muutettiin vahingon viivettä [0,7, 0,7, 0,35]:stä 0,7:ään.


Ember Spirit:
 • Sleight of Fist:
  • Muutettiin lisävahinkoa [100, 200, 300]:sta [100, 150, 200]:aan.


Kunkka:
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1425, 2850, 5700]:sta [1500, 3000, 6000]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [75, 150, 300]:sta [90, 180, 360]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [90, 180, 360]:stä [110, 220, 440]:een.


Sniper:
 • Assassinate:
  • Ei kohdistu enää underlordeihin.


Viper:
 • Muutettiin enimmäismanan määrää 50:stä 70:een.
 • Nethertoxin:
  • Muutettiin latausaikaa 5:stä 6:een.
  • Muutettiin manantarvetta 50:stä 70:een.


ESINEMUUTOKSET
Battle Fury:
 • Muutettiin hyökkäysvahinkoa 35:stä 50:een.
 • Korjattiin Ember Spiritin Sleight of Fist -kyvyn toimintaa, jossa Battle Fury voi tehdä halkaisuvahinkoa 4 muuhun viholliseen 2 sijaan jokaisella kyvyn osumalla.


Scythe of Vyse:
 • Korjattiin ongelma, jossa Scythe saattoi tuhlata latauksensa viholliseen, jota ei voi muuttaa siaksi.


Vesture of the Tyrant:
 • Muutettiin Undying-tehostetta 4,0:sta 6,0:een.


LIITTOUMAMUUTOKSET
 • Lahtarit: muutettiin kriittisen osuman lisävahinkoa [300, 400]:sta [300, 375]:een.
 • Metsästäjät: Muutettiin lisähyökkäysmahdollisuutta [25, 40]:stä [25, 35]:een. Muutettiin lisähyökkäysten määrää 2:sta [2, 3]:een.
 • Riidankylväjät: muutettiin lisäpanssaria 8/16:sta 7/14:ään. Terveydenpalautuminen pysyi muuttumattomana ja on 8/16.
 • Soturit: muutettiin lisäpanssaria [9, 18]:sta [9, 19]:ään.
6 tammikuuta 2020
Korjaus, jossa happy hourista tulee jälleen onnentunti
HOTFIXIT
 • Jull – Healing Tank: Happy Hour ei enää lisää liittolaisten ottamaa vahinkoa.
 • Black King Bar voi nyt käynnistyä, kun varustettu yksikkö langettaa oman kykynsä.
 • Korjattiin ongelma, jossa joissain tapauksessa loitsuimmuunit yksiköt voitiin edelleen tainnuttaa tai niitä voitiin vahingoittaa (Hobgen: Explosivo stun, Delta Slam – vaikutti loitsuimmuuneihin ja vahingoittumattomiin yksiköihin).
 • Korjattiin reitinvalintaongelma, jossa yksikkö halusi siirtyä viereiseen ruutuun, mutta ei tehnyt lopulta mitään, koska kyseinen ruutu ei ollut vapaa.

Nämä ovat serveripuolen korjauksia, joten ne tulevat voimaan heti iOS- ja Android-laitteilla, eikä erillistä sovelluksen päivitystä vaadita.
28 joulukuu(ta) 2019
Päivitys, jossa oma tuli osuu omaan nilkkaan
YLEISTÄ
 • Tasapeleistä ei saa enää uudelleenarvontaa.
 • Korjattiin ongelma, jossa lahtarit jumiutuivat hyökkäämään ulottumattomissa olevaan kohteeseen.
 • Korjattiin ongelma, jossa hyökkäyksen keskeytyessä saatettiin aloittaa uusi hyökkäys ennen kuin edellinen saatiin päätökseen.
 • Korjattiin ongelma, jossa korkean hyökkäysnopeuden omaavat yksiköt odottivat liian kauan seuraavan hyökkäyksen aloittamista vaihtaessaan kohdetta.
 • Korjattiin ongelma, jossa Ultimate-kykyjen latausaika näkyi virheellisesti valmiina ennenaikaisesti (esim. Friendly Fire).UNDERLORD-MUUTOKSET
Anessix
 • Summon Golem: Nopeutettiin golemin ilmestymisanimaatiota nyt, kun golem voi ainoastaan syöksyä taistelukentälle.


Hobgen:
 • Friendly Fire:
  • Korjattiin ongelma, jossa Friendly Fire ei tehnyt vahinkoa.
  • Muutettiin vahinkoa [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500]:sta [150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500]:aan.


Jull:
 • Korjattiin ongelma, jossa aggressiivinen tankki -taistelutyylin omaava Jull paransi vihollisia.
 • Happy Hour:
  • Korjattiin ongelma, jossa vahingon vähennys ei toiminut kunnolla.
  • Muutettiin kestoa 7,0:sta 10,0:een.
  • Muutettiin heti otettu vahinkoa 30:stä 50:een.SANKARIMUUTOKSET
Shadow Demon:
 • Demonic Purge:
  • Korjattiin puuttuva langetusanimaatio.ESINEMUUTOKSET
 • 1. erässä 1. tason esineiden todennäköisyys on nyt 100 %.
 • 10. erässä 2. tason esineiden todennäköisyys on nyt 100 %.


Aeon Disk:
 • Muutettiin tasoa 4:stä 3:een.


Eul's Scepter:
 • Korjattiin ongelma, jossa varustetulla yksiköllä ei ollut varattua ruutua. Tästä johtuen toinen yksikkö saattoi ilmestyä tai viedä ruudun, kun varustettu yksikkö oli yhä ilmassa.


Maelstrom
 • Vähennettiin kunkin salamaniskun vahinkoa 20 %. Vain ensimmäinen iskun saanut kohde kärsii täyden vahingon.


Vladmir's Offering:
 • Muutettiin tasoa 3:sta 4:ään.LIITTOUMAMUUTOKSET
 • Mestarit: Muutettiin aktiivisen liittouman lisävahinkoa 8 prosentista 3 prosenttiin. Lisäterveys pysyy 8 prosentissa.
 • Riidankylväjät: Muutettiin lisäpanssaria 9:stä 8:aan ja alakynsitilanteen lisäpanssaria 18:sta 16:een.
 • Soturit: Muutettiin lisäpanssaria [7, 17]:stä [9, 18]:aan.
 • Poppamiehet: Muutettiin vampirismia [50, 70, 90]:stä [50, 60, 70]:een. Muutettiin linkin kestoa [2, 3, 3,5] sekunnista [2, 2,5, 3] sekuntiin.
23 joulukuu(ta) 2019
Päivitystä pukkaa!
Huomaa: sulje (pakota sulkeminen mobiililaitteella) sovellukset ja käynnistä uudelleen, jotta ohjelma päivittyy.

ESINEET

 • Vladmir's Offering: ei enää kasaudu.

UNDERLORDS
Hobgen (Vahingon aiheuttaja ja tuki):
  Explosivo! Muutettiin vahinkoa:
  • VANHA: [150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200].
  • UUSI: [135, 270, 405, 540, 675, 810, 945, 1080].
  Let's Go Crazy Muutettiin hyökkäysnopeusbonusta:
  • VANHA: [15, 25, 40, 50, 65, 80, 90, 105].
  • UUSI: [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90].
19 joulukuu(ta) 2019
Jull tahtoo tämän hotfixin
HUOMAA: Tämä päivitys on jo voimassa PC:llä ja palvelimilla ja astuu voimaan Android- ja iOS-laitteilla heti, kun se on hyväksytty. Uudet muutokset ovat saatavilla myös pelin vanhemmassa versiossa, jos pelaat moninpeliä tai protopassi-bottipeliä.

ESINEET
Muutettiin esineiden todennäköisyyksiä duo- ja normaalipelitilassa niin, että korkeamman tason esineet ovat saatavilla pelissä aiemmin. Lisätietoja löytyy sääntökirjan sanasto-osiosta.

 • Vesture of the Tyrant: esineen uudistus.
  • VANHA:"1 ruudun sisällä olevat liittolaiset eivät voi kuolla ennen kuin varustettu sankari kuolee."
  • UUSI: "Kun 1 ruudun säteellä varustetusta sankarista oleva liittolainen saa tappavan iskun, niin liittolainen jää henkiin 4,0 sekunniksi."

 • Stonehall Pike: muutettiin lisävahinkoa tapoista 4:stä 3:een. (16:sta 12:een Tyrmäys-pelissä.)
 • Talisman of Evasion: lisättiin väistölisää 20 %:sta 25 %:iin.
 • Black King Bar: lisättiin loitsuimmuniteetin kestoa 5:stä 10:een sekuntiin.


LIITTOUMAT


Raakalaiset: lisättiin hyökkäysvahinkoa hyökkäystä kohti [4, 7, 15]:stä [5, 10, 20]:een.

Hyönteiset:
 • Muutettiin 3 yksikön liittoumasta 2/4-yksikön liittoumaan.
 • Muutettiin hyönteisten määrää 12:sta [6, 12]:een.
 • Muutettiin hyönteisten heikennyksen epäonnistumisen mahdollisuutta 30 %:sta [20, 35] %:iin.


UNDERLORDIT
Anessix (Parantava tuki): Martyr's Boon – lisättiin terveydenpalautumista.
 • VANHA: heti annetut terveyspisteet: [60, 75, 90, 120, 135, 240, 270, 300], terveydenpalautumisen määrä: [10, 12, 15, 20, 22, 40, 45, 50]
 • UUSI: heti annetut terveyspisteet: [70, 85, 105, 140, 155, 275, 310, 345], terveydenpalautumisen määrä: [12, 14, 17, 25, 30, 45, 50, 60]

Anessix (Vahinkotuki): Enthrall – kohdistaa hyökkäyksensä nyt lähimpään viholliseen.

Hobgen (Suuren vahingon aiheuttaja): Explosivo – korjattiin ohjelmistovirhe, joka esti tätä kykyä vahingoittamasta.

[/list]

SAAVUTUKSET
Saavutus, joka ansaittiin neutraalierien voittamisesta, on korvattu saavutuksella, joka ansaitaan saamalla tietty määrä esineitä.
18 joulukuu(ta) 2019
Jull-ajan terveiset
Hyviä pyhiä, underlordit! Muutamia isoja muutoksia ja päivityksiä on tulossa tänään. Esittelemme uuden underlordin, tuomme uuden valikoiman esineitä ja teemme joitain tärkeitä pelitoimintoihin liittyviä muutoksia. Meillä on paljon kerrottavaa, joten aloitetaanpa. Jos halua saada päivitykset listamuodossa, voit lukea päivitystiedot täältä.

Esittelyssä Jull
Pahamaineisen “Särkynyt kuu” -baarin omistajana, Jull on ennen kaikkea liikemies ja rikollisen ura tulee vasta toisena. Mursiko se muutaman luun päästäkseen nykyiseen asemaansa? Kyllä. Pyörittääkö se massiivista salakuljetusoperaatiota varmistaakseen, että baarin varastot on täytetty jaloilla juomilla, joista Jääraunio on kuuluisa? Tietenkin. Mutta vaikka Jullia ei ehkä kauheasti kiinnosta lain kirjaimen noudattaminen, se pitää kunnia-asianaan pitää lupauksensa. Momma Eebin kuoleman jälkeen Jull kokee olevansa ainoa, jolla on Valkoisen tornin rikollisen alamaailman kurin ja järjestyksen palauttamiseen vaadittava luonne ja vahvuus.


(Jull)

Jull näyttää mielellään esimerkkiä ja likaa käpälänsä etulinjassa tehokkailla lähitaisteluhyökkäyksillään. Kun eteen tulee tiukka paikka, Jull käyttää trokaamiaan tuotteita saadakseen itselleen etulyöntiaseman... joko vierittämällä tynnyreitä vihollisia kohti tai kohottamalla lasinsa joukkuettaan inspiroidakseen.


Päivitetyt esineet
Tässä päivityksessä esineluetteloa on myös muokattu. Monia reservissä olleita esineitä on hyllytetty (vaikka saatatkin nähdä niitä jälleen tulevaisuudessa) samalla kun joitain muita esineitä on tuotu varastosta peliin. Uusia esineitä, kuten Crystalys, Butterfly ja Horn of the Alpha, voidaan nyt varustaa, jotta voit vahvistaa joukkuettasi ja päihittää vastustajasi.Pelitoimintojen päivitykset
Beta-kauden aikana olemme peliä työstäessämme jatkuvasti kokeilleet, oppineet, iteroineet ja parantaneet peliä. Edellisen Ison Päivityksen jälkeen olemme jatkaneet samaan malliin. Tässä päivityksessä olemmekin tehneet merkittäviä muutoksia yhteisöpalautteen sekä sisäisten oppimisprosessiemme ja testiemme perusteella.

Uusi Underlordin valintaprosessi
Underlordit valitaan nyt erässä 10, eikä pelin alussa, ja taidot on muunnettu taistelutyyleiksi. Jokaisella underlordilla on kaksi kokoonpanoa, ja jokaisesta underlordista näytetään yksi näistä valintatilanteessa satunnaisesti. Voit esimerkiksi valita seuraavien vaihtoehtojen välillä: Anessix – parantava tuki, Hobgen – vahingon aiheuttaja ja tuki tai Jull – aggressiivinen tankki. Kaikki päivitysversion tiedot löytyvät pelistä tai päivitystiedoista.


Normaalissa ja Duo-pelitilassa underlordit valitaan erässä 10. Tyrmäys-pelitilassa tämä tapahtuu erässä 2.

Vankilapako
Vankila-järjestelmä esiteltiin ratkaisuksi muutamaan ongelmaan, lähinnä siihen miten yksiköitä voi helpommin yhdistää, kun sankarien hahmoluettelo kasvaa. Vaikka tämä tavoite saavutettiin, tällä muutoksella oli useampia tahattomia sivuvaikutuksia. Se aiheutti vahinkoa joissain tasapainoon liittyvissä muutoksissa, esti pelaajia pelaamasta suosikkisankarillaan ja -liittoumillaan ja monet pelaajat eivät tykänneet siitä, että vankila piti tarkistaa päivittäin. Siksi päätimme sulkea tyrmän ja vapauttaa kaikki vangit lopullisesti. Pelissä olevat sankarit ovat aina palkattavissa kaupasta, eikä pelaajien tarvitse huolehtia siitä, onko heidän lempiliittoumansa pelattavissa kokonaisuudessaan huonon vankilapäivän takia. Tämän sanottuamme...

Päivitetty sankariluettelo
Valkoisessa tornissa on edelleen liikakansoituksen ongelma. Ratkaistaksemme tämän, muutamia sankareita on potkaistu pois Valkoisesta tornista (toistaiseksi...). Kuten mainitsimme betakauden alussa, suunnitelmana on kierrättää sankareita joka kaudella. Olemme valmistautumassa 1. kauteen ensimmäisellä sankarin kiertojärjestelmällämme. Pitkällisen testauksen ja palautteen perusteella päädyimme kavennettuun sankarijoukkoon, jolla voit muodostaa joukkueesi. Älä huoli, saatat silti nähdä joitain uusia ja tuttuja naamoja 1. kauden julkaisun yhteydessä. Täydellinen lista lomaa pitävistä sankareista on luettavissa päivitystiedoista.

Lyhyemmät normaali- ja duo-pelitilat
Olemme tehneet suuria muutoksia myös normaaliin ja duo-pelitilan pelin kulkuun, jotta pelit ovat lyhyempiä. Olemme oppineet paljon Tyrmäys-pelitilasta, sisäisistä testauksistamme ja yhteisöltämme ja olemme laittaneet oppimamme täytäntöön tekemällä peleistä lyhyempiä ja hauskempia.

Tämän saavuttaaksemme pelit alkavat nyt suoraan 3. tasolta ja jokaisella pelaajalla on 5 kultaa. Olemme poistaneet saaliserien kätyrit ja vähentäneet sankarien terveyttä 25 prosentilla. Saaliserät tapahtuvat nyt tavallisissa pelaaja vastaan pelaaja -erissä. Tarjolla oleviin esinevaihtoehtoihin ei vaikuta se, voititko vai hävisitkö erän. Tiimi on nauttinut pelatessaan päivitettyä normaalia pelitilaa ja olemme huomanneet merkittävän peliajan lyhentymisen. Peli kestää nyt keskimäärin 30 minuuttia.


Parannuksia
Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, tiimi on käyttänyt paljon aikaa käyttöliittymän parannuksiin, kaatumisongelmien korjauksiin, tehosteiden optimointiin ja bugien liiskaamiseen. Täydellinen lista näistä ja muista edellä mainituista muutoksista löytyy päivitystiedoista.

Siinä kaikki tällä erää! Hyvää joulunaikaa, ja nähdään Valkoisessa tornissa!
18 joulukuu(ta) 2019
Jull-ajan muutosloki
ERÄN PITUUS
Kaikkien yksiköiden terveyttä on vähennetty 25 %:lla. Terveysarvot ovat nyt 1,5-kertaiset pelin ensimmäisen version alkuperäisiin arvoihin nähden.
Kehittäjän viesti: halusimme löytää tasapainon yksiköidemme selviytymiskyvylle pelin alussa ja lopussa. Terveyden tuplaaminen oli liikaa, ja uskomme, että löysimme hyvän tasapainon uusilla terveysarvoilla.

NORMAALI-/DUO-PELITILAN PELIN KULUN MUUTOKSET
 • Muutettiin yksiköiden enimmäisaloitusmäärä 1:stä 3:een.
 • Pelaajat aloittavat 5 kullalla.
 • Korkoa voi nyt saada enintään 3 (30 kullasta).
 • Erästä saatavan kullan määrää on nostettu 5:stä 7:ään.
 • Kätyrierät on poistettu.
 • Esineitä myönnetään joka 5. erän jälkeen. Esineiden laatu ei muutu sen perusteella voitatko vai häviätkö erän.
 • Underlordeja ei enää valita ennen peliä, vaan ne valitaan nyt eri vaiheessa myöhemmin pelissä (erässä 10 normaali-/duo-pelitilassa, tyrmäyksessä erässä 2).
 • Korkeamman tason yksiköt tekevät nyt enemmän vahinkoa vihollisille erän lopussa.
  • Yksikön vahinko on nyt = 1 + (voimataso / 3)
  • 1 tähden yksikön voimataso = taso
  • 2 tähden yksikön voimataso = taso + 2
  • 3 tähden yksikön voimataso = taso + 4

YLEISET MUUTOKSET
 • Valkoisen tornin herran pistetaulukko on päivitetty, jotta se tukee ranked-peliä tyrmäys- ja duo-pelitiloissa. https://underlords.com/leaderboard
 • Voit nyt nähdä edellisten erien tilastot pelin jälkeisessä pistetaulukossa.
 • Voit nyt nähdä duo-pelitilan pistetaulukon pelin jälkeisessä näkymässä.
 • Tyrmäys-pelitilassa yritetään välttää antamasta samaa vastustajaa kahdesti peräkkäin.
 • Pysyvien tilastojen kertoimen muutokset Tyrmäys-pelitilassa esimerkiksi pullistelijoiden tapoille tai Legion Commanderin kaksintaisteluille on nyt 4 aiemman 5:n sijaan.

UNDERLORDIT
Underlordeja on muutettu yhteisön palautteen perusteella.
 • Pelaajat eivät aloita peliä siten, että pelilaudalla on underlord, vaan se valitaan myöhemmässä vaiheessa peliä (tyrmäyksessä erässä 2, normaali-/duo-pelissä erässä 10).
 • Underlordeja on nyt yksinkertaistettu ja niillä on taistelutyylit. Taistelutyylit sisältävät peruskyvyn ja Ultimate-kyvyn.
 • Underlordien taito-osiot on poistettu. Jotkut taidoista on sulautettu underlordien peruskykyihin. Katso yksittäiset underlord-osiot alta.
 • Hypejärjestelmä on poistettu. Underlordien kykyjen langettamisessa on nyt latausaika.
 • Underlordien peruskyvyt alkavat jokaisessa erässä niin, että niiden latausajasta on jäljellä 50 %. (esim. Anessixen Martyr's Boon -kyvyssä on 8 sekunnin latausaika. Se käynnistyy ensimmäisen kerran 4 sekunnin päästä taistelun alusta.)
 • Ultimate-kykyjen latausaikoja on vähennetty ja niiden voimatasoa nostettu.

Anessix:
 • Martyr's Boon: Anessix ottaa vahinkoa 20 % enimmäisterveydestään. Kaikki liittolaiset paranevat [20, 25, 30, 40, 45, 80, 90, 100] pisteellä sekunnissa seuraavan 6 sekunnin ajan.
  • Muutettiin latausaikaa 12,5:stä 8:aan.
  • Muutettiin kestoa 8:sta 6:een.
  • Parantava tuki -taistelutyyli: Martyr's Boon jakaa nyt ensimmäiset 50 % parannuksesta heti ja loput loitsun keston ajan.
  • Vahinkotuki-taistelutyyli: parantamisen sijaan Martyr's Boon antaa nyt 30 % lisää hyökkäysvahinkoa.
 • Pure Pain:
  • Poistettu pelistä.
 • Enthrall: Anessix merkitsee hyökkäyskohteen 5 sekunniksi, vähentää kohteen panssaria 5:llä ja pakottaa armeijasi hyökkäämään sen kimppuun. Jos kohde kuolee, Anessix tuo sen takaisin demonina taistelemaan puolestaan.
  • Myönnetty Vahinkotuki-taistelutyylin kautta.
  • Muutettiin latausaikaa 22:sta 15:een.
 • Summon Demonic Golem: Anessix kutsuu demonisen golemin, joka murskaa vihollislinjojen takana ja tainnuttaa jokaisen vihollisen 2 ruudun säteellä 2 sekunniksi.
  • Myönnetty Parantava tuki -taistelutyylin kautta.
  • Muutettiin latausaikaa 22:sta 15:een.
  • Muutettiin panssaria 5:stä 0:aan.
  • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [3000, 6000]:sta [1125, 1500, 1875, 2250, 2625, 3000, 3375, 3750, 4125, 4500]:aan.


Hobgen:
 • Explosivo!: Hobgen heittää kohteeseen tulipallon, joka tekee [150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200] loitsuvahinkoa tasaisesti kaikille viereisille vihollisille ja sytyttää ne kaikki palamaan.
  • Suuren vahingon aiheuttaja -taistelutyyli: tuplaa Explosivo!:n vaikutuksen pääkohteeseen.
  • Vahingon aiheuttaja ja tuki -taistelutyyli: osuman saavat viholliset tainnutetaan 5 sekunniksi.
 • Super-Charged:
  • Poistettu pelistä.
 • Let's Go Crazy: Hobgenin hyökkäykset yltävät nyt koko taistelukentälle, ja koko armeijasi saa lisähyökkäysnopeutta. Hobgen voi jatkuvasti vaihtaa kohdetta yksiköihin, jotka eivät pala.
  • Myönnetty Vahingon aiheuttaja ja tuki -taistelutyylin kautta.
  • Ei enää hiljennä Hobgenia.
  • Antaa koko armeijallesi [15, 25, 40, 50, 65, 80, 90, 105] hyökkäysnopeutta.
  • Muutettiin latausaikaa 22:sta 10:een.
 • Friendly Fire: Hobgenin kaverit heittävät taistelukentälle 8 pommia, jotka tekevät [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500] vahinkoa vihollisille, joihin räjähdys osuu. Räjähdyksen vaikutusalueelle osuneet viholliset ottavat puolikkaan vahinkoa.
  • Myönnetty Suuren vahingon aiheuttaja -taistelutyylin kautta.
  • Muutettiin latausaikaa 22:sta 15:een.

Jull: !UUSI!
 • Shake It Off: Jull heijastaa 50 % otetusta lähitaisteluvahingosta takaisin kaikille viereisille vihollisille ja parantuu 30 % lähitaisteluvahingosta ja 15 % kaukotaisteluvahingosta, joka on otettu viimeisen 5 sekunnin aikana.
  • Aggressiivinen tankki -taistelutyyli: heijastettu vahinko jaetaan nyt 8 sekunnin ajan, eikä heti, mutta se tekee kaksinkertaisesti vahinkoa.
  • Parantava tankki -taistelutyyli: vahinko muutetaan myös parannukseksi, joka jaetaan tasaisesti viereisille liittolaisille.
  • Latausaika: 10 sekuntia.
 • Barrels of Fun: Jull kutsuu tynnyreitä pelilaudan reunoilta. Jos tynnyrit osuvat liittolaiseen, ne saavat 50 lisättyä hyökkäysnopeutta. Jos tynnyrit osuvat viholliseen, vihollinen ottaa [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800] fyysistä vahinkoa ja saa 20 % enemmän loitsu- ja fyysistä vahinkoa koko lopputaistelun ajan.
  • Myönnetty Aggressiivinen tankki -taistelutyylin kautta.
  • Latausaika: 15 sekuntia.
 • Happy Hour: Jull tarjoaa kierroksen kaikille armeijasi sankareille. Kun se ottaa vahinkoa, 30 % otetusta vahingosta saadaan heti, loput otetaan 7 sekunnin aikana.
  • Myönnetty Parantava tankki -taistelutyylin kautta.
  • Latausaika: 10 sekuntia.

BOTIT
 • Botteja on päivitetty, että ne toimivat uuden sankarien kiertojärjestelmän kanssa.
 • Botit valitsevat underlordinsa älykkäästi, kun valinnan aika tulee.
 • Huonosti toimivat bottipersoonallisuudet on suunniteltu uudelleen, jotta ne ovat iskevämpiä.

SANKARIEN KIERTOJÄRJESTELMÄ
Seuraavat sankarit on poistettu pelistä.
 • Anti-Mage
 • Arc Warden
 • Enigma
 • Lina
 • Luna
 • Magnus
 • Mirana
 • Nature's Prophet
 • Phantom Assassin
 • Puck
 • Techies
 • Templar Assassin
 • Tidehunter
 • Windranger

SANKARIMUUTOKSET

Broodmother:
 • Muutettiin hintaa 4:stä 3:een kultaan.
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [1 500, 3 000, 6 000]:sta [1 200, 2 400, 5 760]:een.

Clockwerk:
 • Muutettiin hintaa 3:sta 2:een kultaan.
 • Muutettiin hyökkäysnopeutta 0,714:stä to 0,667:ään.
 • Muutettiin panssaria [10, 13, 15]:stä [8, 10, 12]:een.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärä [55, 110, 220]:stä [50, 100, 200]:aan.
 • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [65, 130, 260]:stä [60, 120, 240]:een.

Legion Commander:
 • Muutettiin hintaa 3:sta 2:een kultaan.

Shadow Shaman:
 • Muutettiin liittoumia peikoista ja shamaaneista peikkoihin ja druideihin.
 • Hex:
  • muutettiin kestoa [4, 6, 8]:sta [4, 5, 6]:een.

Slark:
 • Muutettiin hintaa 3:sta 4:ään kultaan.
 • Muutettiin enimmäisterveyden määrää [750, 1 350, 3 600]:sta [900, 1 800, 3 600]:aan.
 • Essence Shift:
  • Muutettiin varastettua hyökkäysnopeutta [1, 2, 3]:sta [2, 3,5, 5]:een.

Snapfire:
 • Ol' Scatterblast:
  • Ei enää käynnistä Refresher Orbia.

Sven:
 • Muutettiin hintaa 5:stä 4:ään kultaan.
 • Poistettiin ässätehoste.

Viper:
 • Muutettiin liittoumia suomuniskoista ja lohikäärmeistä lohikäärmeisiin ja lahtareihin.

Weaver:
 • Muutettiin liittoumia riidankylväjistä, vehkeilijöistä ja hyönteisistä riidankylväjiin, hyönteisiin ja metsästäjiin.


ESINEMUUTOKSET
Esineiden valikoimaa on päivitetty täysin uusilla esineillä.
Kaikki yleisesineet on poistettu.
Koko esinevalikoima koostuu nyt sankarien varusteista ja vempeleistä.

POISTETUT ESINEET
Seuraavat esineet on poistettu pelistä:
 • Blight Stone
 • Brooch of the Martyr
 • Embarrassment of Riches
 • Tranquil Boots
 • Helm of the Undying
 • Aegis of the Immortal (yleisesine)
 • Brooch of the Aggressor
 • Celebratory Murder Gong
 • Poaching Knife
 • Sacred Relic
 • Assassin's Veil
 • Bracers of Desperation
 • Dawning of Ristul
 • Daedalus
 • Friends and Family Discount
 • Assault Cuirass
 • A Higher Class of Criminal
 • Desperate Measures
 • Expanded Roster

1. TASO
 • Big Time Contract
  • Muutettiin tasoa 2:sta 1:een.
  • Ei myönnä enää bonusterveyttä.
 • Chainmail:
 • Claymore:
 • Gloves of Haste:
 • Headdress: !UUSI!
  • 1 ruudun sisällä varustetusta sankarista olevat yksiköt saavat 20 terveyttä sekunnissa.
 • Hood of Defiance
 • Kaya !UUSI!
  • +20 % kyvyn lisävahinkoa.
 • Morbid Mask !UUSI!
  • +20 % vampirismia.
 • Talisman of Evasion !UUSI!
  • +20 % väistölisää.
 • Vitality Booster
  • Muutettiin terveysbonusta +500:sta +375:een.
 • Void Stone !UUSI!
  • +10 manaa sekunnissa.

2. TASO
  Arcane Boots:
  • Muutettiin latausaika 15 sekuntiin. Aiemmin käytettävissä vain kerran taistelua kohti.
 • Barricade
  • Muutettiin terveyttä 800:sta 600:aan.
 • Blink Dagger
 • Crystalys !UUSI!
  • +25 hyökkäysvahinkoa. 20 % mahdollisuus kriittiseen osumaan, jolla voi jakaa 200 % vahinkoa.
 • Desolator !UUSI!
  • Kohde menettää 5 panssaria 5 sekunniksi.
 • Force Staff
 • Hand of Midas !UUSI!
  • +30 hyökkäysnopeutta. 30 % mahdollisuus saada 1 kulta, kun varustettu sankari tappaa vihollisen.
 • Orb of Venom !UUSI!
  • Varustetun sankarin hyökkäyksistä vahingoittuneet viholliset ottavat 30 vahinkoa sekunnissa 3 sekunnin ajan.
 • Stonehall Cloak !UUSI!
  • Varustettu sankari saa +50 terveyttä jokaista tappamaansa yksikköä kohti. (+200 terveyttä tyrmäyksessä.)
 • Stonehall Pike !UUSI!
  • Varustettu sankari tekee +4 vahinkoa jokaista tappamaansa yksikköä kohti. (+16 vahinkoa tyrmäyksessä.)
 • Vanguard
  • Muutettiin terveys +500:sta +375:een

3. TASO
 • Battle Fury
 • Blade Mail
  • Muutettiin taso 2:sta 3:een.
  • Myöntää nyt +5 panssaria varustetulle sankarille sekä 30 % vahingon heijastusta.
 • Eul's Scepter !UUSI!
  • +5 manaa sekunnissa. Kun yksikkö hyökkää varustetun sankarin kimppuun, se sinkoutuu ilmaan ja muuttuu vahingoittumattomaksi 2,5 sekunniksi (10 sekunnin latausaika).
 • Maelstrom:
 • Mask of Madness:
  • Muutettiin vampirismia +20 %:sta +15 %:iin.
 • Mekansm
  • Lisättiin terveyttä 500:sta 750:een.
 • Octarine Essence
 • Silver Edge !UUSI!
  • +30 hyökkäysnopeutta. +300 terveyttä. Kun varustettu sankari hyökkää yksikön kimppuun, yksikkö murretaan 5 sekunniksi (5 sekunnin latausaika).
 • Skull Basher
 • Target Buddy
  • Muutettiin terveyttä 2 000:sta 1 500:aan.
  • Lisättiin juhlava hattu.
 • Vladmir's Offering !UUSI!
  • 2 ruudun sisällä olevat liittolaiset saavat +10 % vahinkoa, +5 panssaria ja +10 % vampirismia.

4. TASO
 • Aeon Disk !UUSI!
  • +500 terveyttä. Kun varustetun sankarin terveys laskee alle 50 %, sankarista tulee vahingoittumaton ja aseeton 2 sekunniksi, eikä sitä kohti voi hyökätä. (kerran taistelua kohti).
 • Black King Bar
  • Myöntää nyt +45 hyökkäysvahinkoa muiden etujen lisäksi.
 • Butterfly:UUSI
  • +35 hyökkäysvahinkoa. +35 hyökkäysnopeutta. +35 % väistölisää.
 • Dagon
  • Muutettiin latausaika 12 sekuntiin. Aiemmin käytettävissä vain kerran taistelua kohti.
 • Diffusal Blade !UUSI!
  • Varustetun sankarin hyökkäykset polttavat 20 manaa iskua kohti. Varustetun sankarin tekemä vahinko luo kohteelle 0 manaa.
 • Eye of Skadi
 • Healing Ward
  • Muutettiin tasoa 3:sta 4:ään.
  • Lisättiin 40:stä 50:een terveyttä sekunnissa Healing Auraan.
  • Terveyttä lisättiin 300:sta 500:aan.
 • Moon Shard
 • Pipe of Insight
 • Refresher Orb
  • Ei tarjoa enää etuja 1 ruudun sisällä oleville liittolaisille.
 • Scythe of Vyse
  • Tarjoaa nyt +10 manaa lisää sekunnissa.
  • Muutettiin sikamuodonmuutoksen kestoa 4:stä 3,5:een sekuntiin.

5. TASO
 • Aegis of the Immortal !UUSI!
  • Varustettu sankari herää henkiin 5 sekuntia kuolemansa jälkeen, ja sillä 50 % enimmäisterveydestään. (kerran taistelua kohti).
 • Bloodthorn
 • Divine Rapier
 • Heart of Tarrasque
 • Horn of the Alpha !UUSI!
  • 2,0 sekuntia taistelun alkamisen jälkeen kutsuu voimakkaan thunderhide-kumppanin (kerran taistelua kohti).
   Thunderhide
   • Enimmäisterveys 3 750.
   • Vähimmäis–enimmäisvahinko 100–150.
   • Hyökkäysnopeus 1,07.
   • Hyökkäysetäisyys 4.
 • Radiance
  • Palavilla vihollisilla on nyt 17 % mahdollisuus, että niiden hyökkäykset eivät osu.
 • Satanic !UUSI!
  • +750 terveyttä. Kun varustetulla sankarilla on vähemmän kuin 30 % terveyttä, se saa +200 % vampirismia 3 sekunniksi (20 sekunnin latausaika).
 • Shiva's Guard
 • Tombstone
  • Muutettiin tasoa 4:stä 5:een.
  • Zombie
   • Muutettiin hyökkäysvahingon vähimmäismäärää [50, 70, 90]:stä [75, 105, 135]:een.
   • Muutettiin hyökkäysvahingon enimmäismäärää [70, 90, 110]:stä [105, 135, 165]:een.
 • Vesture of the Tyrant !UUSI!
  • 1 ruudun sisällä olevat liittolaiset eivät voi kuolla, ennen kuin varustettu sankari kuolee.

LIITTOUMAMUUTOKSET
 • Vehkeilijät: poistettu pelistä.
 • Shamaanit: poistettu pelistä.
 • Elementit: nyt 2/4-liittouma, kolmas taso poistettu pelistä.

KÄYTTÖLIITTYMÄPÄIVITYKSET
 • Lisättiin päivittäinen haaste Pelaa-valikkoon.
 • Muokattiin työpöydän navigointia.
 • Muokattiin pelin/erän ajastimen tyyliä.
 • Lisättiin näytön yläosaan ajastimen lähtölaskentapalkki, joka näkyy valmistautumisvaiheen aikana.
 • Vähennettiin pelin ajastimen ja kauppayksiköiden päällekkäisyysongelmia.
 • Muutettiin muotoilua pelaajan/vastustajan alakulman infossa.
 • Poistettiin hypepalkki pelaajan/vastustajan alakulman infosta.
 • Tehtiin päivityksiä ja ohjelmistovirhekorjauksia opetuspeliin, sen sommitteluun ja kulkuun.
 • Päivityksiä peliohjeeseen ja sanastoon.
 • Korjattiin ohjelmistovirhe, jossa esineen vetäminen näytti tyhjän paneelin.
 • Muokattiin underlordin pilkkapuheen tyylejä.
 • Päivityksiä underlordin tietonäkymään.
 • Lisättiin underlordin valitsin.
 • PC: korjattiin kohdistusongelmia liittoumien, esineiden ja taistelutilastojen välilehdillä.
 • PC: säädettiin liittoumakuvakkeita, jotta penkillä olevien yksiköiden kuvakkeet eivät leikkautuisi osittain pois.
 • PC: peilattiin pelaajan/vastustajan alakulman tiedot, jotta ne vastaavat iOS:llä olevaa muotoilua.
 • MOBIILILAITE 16:9 – kauppa: lisättiin tasojen todennäköisyydet näytön vasempaan reunaan. Todennäköisyyden klikkaaminen tuo näkyviin sen tarkan tietoruudun. Poistettiin todennäköisyyksien painike.
 • MOBIILILAITE 16:9 – kauppa: muutettiin painikkeiden asettelua ja tehtiin niistä suurempia.
 • MOBIILILAITE 16:9 – kauppa: tehtiin kaupan yksiköistä suurempia.
 • MOBIILILAITE 16:9 – kauppa: lisättiin taustakuva liittouma-, esine- ja vahinkoa/sekunnissa -välilehtiin.
 • MOBIILILAITE 16:9: pienennettiin liittoumakuvakkeita, jotta päällekkäisyys pelilaudan kanssa vähenee.
 • MOBIILILAITE 16:9: tehtiin erilaisia pieniä tyylimuutoksia asetteluongelmien korjaamiseksi.
 • MOBIILILAITE 21:9, iPhone – kauppa: lisättiin tasojen todennäköisyydet näytön vasempaan reunaan. Todennäköisyyden klikkaaminen tuo näkyviin sen tarkan tietoruudun. Poistettiin todennäköisyyksien painike.
 • MOBIILILAITE 21:9, iPhone – kauppa: muutettiin painikkeiden asettelua ja tehtiin niistä suurempia.
 • MOBIILILAITE 21:9, iPhone – kauppa: tehtiin kaupan yksiköistä suurempia.
 • MOBIILILAITE 21:9, iPhone: tehtiin erilaisia pieniä tyylimuutoksia asetteluongelmien korjaamiseksi.
 • MOBIILILAITE 4:3, iPad – kauppa: lisättiin tasojen todennäköisyydet näytön vasempaan reunaan. Todennäköisyyden klikkaaminen tuo näkyviin sen tarkan tietoruudun. Poistettiin todennäköisyyksien painike.
 • MOBIILILAITE 4:3, iPad – kauppa: muutettiin painikkeiden asettelua.
 • MOBIILILAITE 4:3, iPad – kauppa: tehtiin kaupan yksiköistä suurempia.
 • MOBIILILAITE 4:3, iPad – kauppa: lisättiin taustakuva liittouma-, esine- ja vahinkoa/sekunnissa -välilehtiin.
 • MOBIILILAITE 4:3, iPad: tehtiin erilaisia pieniä tyylimuutoksia asetteluongelmien korjaamiseksi.
 • MOBIILILAITE 18:9, Android – kauppa: lisättiin tasojen todennäköisyydet näytön vasempaan reunaan. Todennäköisyyden klikkaaminen tuo näkyviin sen tarkan tietoruudun. Poistettiin todennäköisyyksien painike.
 • MOBIILILAITE 18:9, Android – kauppa: muutettiin painikkeiden asettelua.
 • MOBIILILAITE 18:9, Android – kauppa: lisättiin taustakuva liittouma-, esine- ja vahinkoa/sekunnissa -välilehtiin.
 • MOBIILILAITE 18:9, Android: tehtiin erilaisia pieniä tyylimuutoksia asetteluongelmien korjaamiseksi.