24 Januari 2020
Buggarna har råkat ut för Delta Slam
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR
  Åtgärdade att en svart skärm dök upp istället för spelplanen. Det är fortfarande en del kanter som varit svåra att åtgärda, men vi jobbar fortsatt på det.
 • Åtgärdade ett problem där fel popup-fönster visades då man tryckte på en Underlord-förmåga under panelen för enhetsstatus under förberedelse-/stridsfasen, istället för på förmågeikonen i det nedre hörnet, där olika Underlords visas.
  Åtgärdade ett problem där knappbeskrivningar/popups för Underlord-förmågorna visade värden från en nivå högre än spelarens faktiska nivå, om värdet var avhängigt av spelarnivå.

FÖRÄNDRINGAR AV HJÄLTAR
Anessix:
 • Stöd för skada
  • Enthrall: Varaktighet för Enthralls målmarkering ändrad från 5 till 6
  • The End of Medicine:Bonus för attackskada ändrad från 30 % till 35 %


Hobgen:
  Stor skada som stridsstil:
  • Implosion: Skada ändrad från [560, 750, 930, 1125, 1310, 1500] till [600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600]
  • Friendly Fire: Skada ändrad från [250, 300, 350, 400, 450, 500] till [250, 300, 360, 430, 500, 600]FÖRÄNDRINGAR AV HJÄLTAR
Batrider:
 • Sticky Napalm:
  • Ändrade gränsvärde för minsta skada för Sticky Napalm från 25 till 5.
  • `Åtgärdade en bugg där Solsvärd och Orb of Venom kunde utlösa skada från Sticky Napalm.


Dragon Knight:
 • Max-HP ändrad från [1400, 2800, 5600] till [1350, 2700, 5400]
 • Minsta attackskada ändrad från [50, 100, 200] till [45, 90, 180]
 • Maximal attackskada ändrad från [60, 120, 240] till [55, 110, 230]
 • Breathe Fire:
  • Fiendens reducering av attackskada ändrad från [25, 40, 55] % till [25, 35, 45] %
   [*Skada ändrad från [150, 250, 400] till [150, 200, 250]


Gyrocopter:
 • Minsta attackskada ändrad från [75, 150, 300] till [65, 130, 260]
 • Maximal attackskada ändrad från [80, 160, 320] till [75, 150, 300]
 • Stjärneffekt:
  • Procent genomborrning ändrad från 100 till 75


Io:
 • Relocate:
  • Åtgärdade en bugg där Förnyelseklot inte förnyades Relocate


Legion Commander:
 • Attackskada ändrad från [40, 80, 180] till [40, 80, 160]
 • Maximal attackskada ändrad från [50, 100, 228] till [50, 100, 200]
 • Duel:
  • Bonusskada per duellvinst ändrad från [5, 10, 15] till [5, 8, 12]


Slark:
 • Minsta attackskada ändrad från [50, 72, 126] till [60, 90, 126]
 • Maximal attackskada ändrad från [60, 92, 174] till [70, 110, 174]
 • Essence Shift:
  • Given bonus per attack ändrad från [3, 4, 5] till [3, 5, 6]
  • Given attackhastighet per attack ändrad från [2.0, 3.5, 5.0] till [3.0, 4.0, 5.0]


Sven:
 • Maximal mana ändrad från 200 till 150
 • God's Strength:
  • Manakostnad ändrad from 200 till 150FÖRÄNDRINGAR AV FÖREMÅL
Barrikad:
 • Antal barrikader ändrat från 2 till 3
 • Nivå ändrad från 2 till 3
 • Max-HP per barrikad ändrad från [600, 600, 600] till [750, 750, 750]


Tandad brynjal:
 • Bonusskydd syns nu under förberedelsefasen på panelen för enhetsstatus.


Tvåhandssvärd:
 • Bonus för attackskada ändrad från 30 till 33.


Desolator:
 • Lade till grafik som saknades.


Hand of Midas:
 • Procent chans att få guld vid dödande ändrad från 30 % till 25 %


Horn of the Alpha - Thunderhide:
 • Minsta attackskada ändrad från 100 till 120
 • Maximal attackskada ändrad från 150 till 160
 • Attackfrekvens ändrad från 0,935 to 1,0
 • Max-HP ändrad från 3750 till 4500


Mekansm:
 • Nivå ändrad från 3 till 4


Morbid Mask:
 • Procent livstjälande ändrad från 20 % to 30 %


Orb of Venom:
 • Skada per sekund ändrad från 30 till 35


Pipe of Insight:
 • Nivå ändrad från 4 till 3


Satanic:
 • Bonus-HP ändrad från 750 till 850


Tombstone - Zombie:
 • Attackfrekvens ändrad från 0,833 to 1,0ALLIANSFÖRÄNDRINGAR
Ursprunglig:
 • Eidolon:
  • Attackfrekvens ändrad från 0,667 to [0,667, 0,8]
  • Skydd ändrat från [3, 5] till [3, 8]


Spirit:
 • Åtgärdade att Delta Slams målmarkerande inte tog med i beräkningen antal spiderlings vid uträkningen av vilken triangel som skadade flest fiender.
  Åtgärdade att Delta slam inte längre dödade spiderlings.
17 Januari 2020
Snabbkorrigering anti-tank
SNABBKORRIGERINGAR
 • Nu när vi har ett fullt funktionsdugligt försvar hos Jull verkar det som att han är lite för svår att döda. Se ändringarna nedan.
 • Crystal Maiden kan inte längre använda Frostbite på ett mål som redan är utsatt för det.
 • Åtgärdade ett problem där Void Spirit kunde använda Dissimilate ovanpå en annan enhet.

Jull:
 • Skydd ändrat från [10, 15, 15, 15, 20, 20] till [8, 8, 12, 12, 16, 16]
 • Max-HP ändrad från [2100, 2550, 3000, 3450, 3900, 4350] till [1900, 2450, 2750, 3250, 3550, 4100]
 • Magiresistens ändrad från 25 till 15
 • To Your Health och Roundhouse: Skadereduktion ändrad från 70 % till 50 %.
 • To Your Health: Allierade enheters helande ändrat från 200 % till 100 %.
16 Januari 2020
För din hälsa! Här kommer en uppdatering
ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR
 • Åtgärdade ett problem med lönnmördares rörelsemönster som gjorde att de stod still eller ignorerade tvingade mål.
 • Förbättrade rörelsemönstret, vilket har gett bättre prestanda i lokala botspel.
 • Åtgärdade ett problem med Batriders repliker. Förlåt för att vi svek er.
 • Åtgärdade Anessixs golem då den uppgraderade användes hela tiden.FÖRÄNDRINGAR AV UNDERLORDS
Jull:
 • Max-HP ändrad från [1360, 1620, 1940, 2330, 2795, 3355] till [2100, 2550, 3000, 3450, 3900, 4350]
 • Lade till 25 % grundläggande magiresistens.
 • Aggressiv tank: Åtgärdade Barrels of Fun som gav fiender resistens mot skada istället för att ge mer skada.
 • Aggressiv tank: Ersatte Slow Burn med
  Roundhouse: Jull får 70 % skadereducering, 200 attackhastighet och 50 % livstjälande i 5 sekunder.
 • Helande tank: Ersatte Righteous Healing med För din hälsa: Jull får 70 % skadereducering i 5 sekunder. Intilliggande allierade helas med 200 % av den skada som Jull får under denna tid.HJÄLTEFÖRÄNDRINGAR
Alchemist:
 • Acid Spray:
  • Skyddsreducering ändrad från [-5, -8, -11] till [-4, -7, -10]


Crystal Maiden:
 • Frostbite:
  • Skada ändrad från [100, 125, 150] till [100, 150, 200]
  • Varaktighet ändrad från [3, 4, 5] till [4, 5, 6]


Dragon Knight:
 • Max-HP ändrad från [1500, 3000, 6000] till [1400, 2800, 5600]


Earth Spirit:
 • Nivå ändrad från 3 till 2


Ember Spirit:
 • Nivå ändrad från 2 till 3


Morphling:
 • Waveform:
  • Skada ändrad från [100, 175, 450] till [100, 175, 325]
  • Cooldown ändrad från [8, 6, 4] till 6


Omniknight:
 • Max-HP ändrad från [1205, 2415, 5795] till [1100, 2200, 5280]


Razor:
 • Plasma Field:
   [*Minsta skada ändrad från 25 till 40
  • Maximal skada ändrad från [100, 200, 300] till [150, 200, 250]


Shadow Shaman:
 • Voodoo:
  • Förtrollar inte samma mål två gånger, om inte alla andra mål redan har förtrollats.


Sniper:
 • Assassinate:
  • Cooldown ändrad från 10 till 12
  • Om inga enheter är vid liv på fiendesidan förutom Underlorden så kan Sniper använda Assassinate på Underlorden. Sniper använder inte den förmågan på fiendens Underlord i någon annan situation.


Storm Spirit:
 • Ball Lightning:
  • Grundläggande skada ändrad från [70, 120, 225] till [90, 140, 210]
  • Extra skada (per förflyttad ruta) ändrad från [10, 20, 30] till [15, 20, 25]


Tiny:
 • Max-HP ändrad från [975, 1950, 3900] till [1000, 2000, 4000]
 • Minsta attackskada ändrad från [60, 120, 240] till [65, 130, 260]
 • Maximal attackskada ändrad från [100, 200, 400] till [110, 220, 440]


Treant Protector:
 • Leech Seed:
  • Cooldown ändrad från 7 till 10


Viper:
 • Nethertoxin:
  • Skada ändrad från [100, 200, 300] till [100, 150, 225]FÖRÄNDRINGAR AV FÖREMÅL
Diffusal Blade:
 • Tydliggjorde beskrivningen så den nu nämner hur mycket skada som görs per träff.
 • Skada per träff ändrad från 20 till 30
Horn of the Alpha
 • Åtgärdade ett problem där en av Io återupplivad enhet med Horn of the Alpha framkallade en annan Thunderhide.


Vanvettets mask:
 • Åtgärdade ett problem där den helade enhetens helande-mätare inte ändrades vid användning av Vanvettets mask.

Vladmir's Offering:
 • Ökning av andel skada ändrad från 10 % to 8 %ALLIANSFÖRÄNDRINGAR
Hjärtlös:
 • Försvagning av skydd för fiender ändrad från [3, 8, 15] till [4, 9, 16]


Jägare:
 • Extra skottchans ändrad från [25, 35] till [30, 38]

Insekt:
 • Åtgärdade en bugg där spiderlings inte framkallas om insekter är omringade och inte kan röra sig vid rundans start.


Riddare:
 • Skadereducering ändrad från grundläggande [15, 20, 25] till [15, 22, 28], eller [30, 40, 50] till [30, 44, 56] totalt om en riddare står bredvid en annan riddare och attackeras framifrån.


Magiker:
 • Extra magiskada ändrad från [25, 75] till [35, 75]


Spirit:
 • Skada per Spirit under Delta Slam ändrad från 200 till 225
9 Januari 2020
Gott nytt år, White Spire!
Hej Underlords, gott nytt år! Ett par ord innan vi börjar med dagens uppdateringar:

Ett nytt år, ditt nya jag och snart – en ny säsong. Det stämmer, Beta-säsongen närmar sig sitt slut och säsong 1 av Underlords släpps i slutet av februari.

Utöver våra sedvanliga bugg-/balansanteckningar blir det antagligen ytterligare en uppdatering innan datumet för den stora lanseringen – en till Underlord för att fullborda spelet. I övrigt kommer teamet vara fullt upptagna med att jobba på säsong 1. Detta inkluderar jobb med Battlepass, City Crawl, hjälte- och föremålsutbud, samt uppdateringar av gränssnitt.

Vi har sagt det här förut, men vi vill återigen tacka er alla för att ha spelat med oss under denna early access-/betaperiod. Gemenskapens stöd och feedback har varit ovärderlig för att få spelet dit det är idag. Vi är på sluttampen och ser fram emot att snart få släppa Underlords 1.0 – och att få sprida detta till en större publik.

Och nu till veckans uppdateringar:


ALLMÄNT
 • Blockera inmatning i 1 sekund när gränssnittet för Underlord-väljaren dyker upp under ett spel för att förebygga felklick/feltryck.
 • Åtgärdade ett problem med föremålslistan i Freestyle, där föremål tilldelade till fiender markerades som om de inte tilldelats.
 • Ytterligare optimering och uppdatering av grafiken.
 • Trollbundna enheter får nu full HP-mätare istället för HP-mätare för framkallade enheter.
 • Åtgärdade ett problem där rankat läge fortsatte att vara låst när spelaren återvände till huvudmenyn efter att ha avslutat det sista krävda orankade spelet.

FÖRÄNDRINGAR AV UNDERLORDS
Anessix:
 • Stöd för skada:
  • The End of Medicine: Självskada vid användning ändrad från 20 % till 0.
  • Enthrall: skyddsreducering ändrad från 5 till 10. När Anessix använder Enthrall och siktar på en fiendeenhet och allierade springer för att attackera den, ignorerar den allierade det nya målet och behåller det gamla om den måste förflytta sig fler än 2 rutor för att attackera det nya målet.
 • Stöd för helande:
  • Rejuvenating Ritual: Självskada vid användning ändrad från 20 % till 5 %.
  • Framkalla demonisk golem: En golem lamslår nu närliggande fiender i 0,25 sekunder efter att den landat. Detta förhindrar att en golem avbryter framkallandet av motståndarens golem.

Anessixs golem:
 • Åtgärdade en bugg i attackskadestatistiken, då den inte fördes över ordentligt vid Jull-uppdateringen från den gamla versionen till det nya skalningssystemet för grundläggande förmåga plus talang, trots att HP för golem gjorde det.
 • Minsta attackskada ändrad från [125, 250] till [210, 220, 230, 240, 250, 270, 285, 295, 305, 310]
 • Maximal attackskada ändrad från [145, 290] till [230, 245, 260, 280, 290, 310, 320, 330, 335, 340]


Hobgen:
 • Stöd för helande:
  • Let's Go Crazy: Bonus för attackhastighet ändrad från [20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90] till [15, 25, 35, 45, 55, 70, 80, 90]

Jull:
 • Aggressiv tank:
  • Barrels of Fun: Tunnorna undviker nu spiderlings.


FÖRÄNDRINGAR AV HJÄLTAR
Clockwerk:
 • Battery Assault:
  • Skadefördröjning ändrad från [0.7, 0.7, 0.35] to 0.7


Ember Spirit:
 • Sleight of Fist:
  • Bonusskada ändrad från [100, 200, 300] till [100, 150, 200]


Kunkka:
 • Max-HP ändrad från [1425, 2850, 5700] till[1500, 3000, 6000]
 • Minsta attackskada ändrad från [75, 150, 300] till [90, 180, 360]
 • Maximal attackskada ändrad från [90, 180, 360] till [110, 220, 440]


Sniper:
 • Assassinate:
  • Tar inte längre sikte på Underlords.


Viper:
 • Maximal mana ändrad från 50 till 70
 • Nethertoxin:
  • Cooldown ändrad från 5 till 6
  • Manakostnad ändrad från 50 till 70


FÖRÄNDRINGAR AV FÖREMÅL
Stridsvrede:
 • Bonus för attackskada ändrad från 35 till 50
 • Åtgärdade Ember Spirits interaktion med förmågan Sleight of Fist som gjorde att Stridsvrede kunde fördela skadan till ytterligare 4 mål i stället för 2 vid varje Sleight of Fist-slag.


Scythe of Vyse:
 • Åtgärdade ett problem där Scythe of Vyse kunde slösa sin laddning på en fiende som inte kan förvandlas till en gris.


Vesture of the Tyrant:
 • Varaktigheten för Undying-effekten ändrad från 4 till 6


ALLIANSFÖRÄNDRINGAR
 • Lönnmördare: Bonusskada för kritisk träff ändrad från [300, 400] till [300, 375]
 • Jägare: Chans för bonusattack ändrad från [25, 40] till [25, 35]. Antal bonusattacker ändrade från 2 till [2, 3].
 • Stökiga: Bonusskydd ändrat från 8/16 till 7/14. HP-regeneration oförändrad: 8/16.
 • Krigare: Bonusskydd ändrat från [9, 18] till [9, 19]
6 Januari 2020
Korrigeringen där Happy Hour funkar som det ska igen
SNABBKORRIGERINGAR
 • Jull – Helande tank – Happy Hour ökar inte längre skadan som tas av allierade enheter.
 • Mörkerkonungens stav kan nu triggas medan enheten som har den använder sin egen förmåga.
 • Åtgärdade vissa situationer där enheter som är immuna mot magi kunde lamslås eller skadas (Hobgen – Explosivo-lamslagning, Delta Slam – påverkar osårbara enheter som är immuna mot magi).
 • Åtgärdade ett problem med rörelsemönster vilket gjorde att en enhet ville röra sig till en intilliggande, mer fördelaktig ruta, men rutan var inte ledig vilket ledde till att enheten inte gjorde någonting alls.

Eftersom detta är åtgärder på serversidan kommer de att börja gälla omedelbart på iOS och Android utan behov av en klientuppdatering.
28 December 2019
Uppdateringen där Friendly Fire blir ännu mindre vänlig
ALLMÄNT
 • Oavgjort ger inte längre gratis nytt utbud.
  Åtgärdade problemet där lönnmördare som fastnat försökte attackera ett mål de inte kunde nå.
  Åtgärdade ett problem som gjorde att om man blev störd under en attack kunde det resultera i en påbörjad ny attack utan att den gamla attacken var klar.
 • Åtgärdade enheter med hög attackhastighet som väntade för länge på sin nästa attack när de bytte måltavla.
 • Åtgärdade inkorrekt visning av cooldown som gjorde att vissa ultimata förmågor verkade redo fast de inte var det (till exempel Friendly Fire).
FÖRÄNDRINGAR AV UNDERLORDS
Anessix
 • Summon Golem: Ökade på framkallningsanimationen nu när en golem bara kan krascha ner på spelplanen.

Hobgen:
 • Friendly Fire:
  • Åtgärdade ett problem där Friendly Fire inte kunde orsaka skada.
  • Skada ändrad från [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500] till [150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500]


Jull:
 • Åtgärdade att Jull som aggressiv tank helade fiender.
 • Happy Hour:
  • Åtgärdade att skada inte reducerades ordentligt.
  • Varaktighet ändrad från 7 till 10
  • Direkt skada ändrad från 30 till 50FÖRÄNDRINGAR AV HJÄLTAR
Shadow Demon:
 • Demonic Purge:
  • Åtgärdade att animation saknades.FÖRÄNDRINGAR AV FÖREMÅL
 • Runda 1 Chanser för nivåer på föremål är nu 100 % på nivå 1.
 • Runda 10 Chanser för nivåer på föremål är nu 100 % på nivå 2.


Aeon Disk:
 • Nivå ändrad från 4 till 3.

Eul's Scepter:
 • Åtgärdade Scepter-enheten då den inte höll sin ruta. Det kunde orsaka att en annan enhet skapades eller höll rutan medan Scepter-enheten fortfarande var i luften.

Malström
 • Skada minskas nu med 20 % under varje blixt, så enbart det första målet som träffas får full skada.


Vladimir's Offering:
 • Nivå ändrad från 3 till 4.ALLIANSFÖRÄNDRINGAR
 • MÄSTARE: Skadebonus per aktiv allians ändrad från 8 % till 3 %. Bonus-HP är fortfarande 8 %.
 • Scrappy: Bonus för skydd ändrat från 9 till 8 och skyddsbonus för underläge är ändrat från 18 till 16.
 • Krigare: Bonus för skydd ändrat från [7, 17] till [9, 18]
 • Besvärjare: Livstjälande ändrat från [50, 70, 90] till [50, 60, 70]. Varaktighet för helande länk ändrad från [2, 3, 3.5] to [2, 2.5, 3]
23 December 2019
Nu tar vi och uppdaterar
OBS: Stäng ned (tvångsstäng på mobiler) dina klienter och starta om dem för att få denna uppdatering.

FÖREMÅL

 • Vladmir's Offering – Man kan inte längre stacka flera av dessa föremål.
UNDERLORDS
Hobgen (stöd för helande):
  Explosivo! skada ändrad från:
  • GAMMAL: [ 150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200 ].
  • NY: [ 135, 270, 405, 540, 675, 810, 945, 1080 ].
  Let's Go Crazy]Bonus för attackhastighet ändrad från:
  • GAMMAL: [ 15, 25, 40, 50, 65, 80, 90, 105].
  • NY: [ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90].
19 December 2019
Jull vill ha den här snabbkorrigeringen
OBS: Den här uppdateringen finns nu på pc och på servrarna, men kommer till Android och iOS så fort den godkänts. Om du spelar spel för flera spelare eller Protopass-matcher med bottar får du de nya balansändringarna även med en gammal klient.

FÖREMÅL
I Standard- och Duoslägena har chanserna att få föremål ändrats så att föremål med högre nivå blir tillgängliga tidigare i matchen. För alla detaljer, se regelbokens ordlista.

 • Vesture of the Tyrant – föremål omarbetat.
  • FÖRUT: ”Allierade inom 1 ruta kan inte dö förrän den utrustade hjälten dör.”
  • NU: ”En allierad inom en ruta från den utrustade hjälten överlever i 4 sekunder efter att ha fått ett dödande slag.”

 • Stonehall Pike – extra skada från antal dödade enheter ändrad från +4 till +3. (+16 till +12 i Knockout)
 • Talisman of Evasion – extra undvikande ökat från +20 % till +25 %.
 • Mörkerkungens stav – ökad varaktighet för magisk immunitet från 5 sekunder till 10 sekunder.


ALLIANSER


Vilde: extra attackskada per attack ökad från
[4, 7, 15] till [5, 10, 20]

Insekt
 • Ändrad från en allians med 3 enheter till en allians på 2/4 enheter.
 • Antal insekter ändrat från 12 till [6, 12]
 • Insekters chans att missa en debuff ändrad från 30 % från [20, 35] %.

UNDERLORDS
Anessix (stöd för helande): Martyr's Boon – ökad regeneration.
 • FÖRUT: omedelbar HP-summa: [60, 75, 90, 120, 135, 240, 270, 300], summa för regeneration: [10, 12, 15, 20, 22, 40, 45, 50]
 • NU: omedelbar HP-summa: [70, 85, 105, 140, 155, 275, 310, 345], summa för regeneration: [12, 14, 17, 25, 30, 45, 50, 60]

Anessix (stöd för skada): Enthrall – siktar nu på den närmaste fienden.

Hobgen (gör stor skada): Explosivo – åtgärdade en bugg som förhindrade förmågan att göra skada.

[/list]

PRESTATIONER
Prestationen för att besegra ett fast antal neutrala rundor har ersatts med en prestation för att få ett fast antal föremål.
18 December 2019
Jull-hälsningar
God jul, Underlords! Det kommer stora uppdateringar åt er i dag – vi presenterar en ny Underlord, nya föremål och gör en del större förändringar av spelupplägget. Det finns massor att berätta om, så vi sätter igång. Om du föredrar att läsa om uppdateringarna i punktform kan du som alltid kolla in uppdateringsanteckningarna.

Vi presenterar Jull
Jull driver det ökända Sundered Moon. Han är affärsman i första hand och kriminell i andra hand. Bröt han några ben för att nå dit han ville? Ja. Bedriver han en massiv smugglarverksamhet för att se till att baren är välfylld med de fina drycker Icewrack är känt för? Självklart. Men trots att Jull inte är särskilt intresserad av att följa lagen sätter han stolthet i att hålla sitt ord. I spåren av Mama Eebs död känner han att han på egen hand har temperamentet och styrkan för att återställa ordningen i White Spires kriminella undre värld.


(Jull)

Jull föregår med gott exempel och föredrar att göra grovjobbet med kraftfulla närstridsattacker i frontlinjen. När det hettar till använder Jull sitt smuggelgods för att skaffa sig fördelar … antingen genom att rulla tunnor mot sina fiender eller höja sitt glas för att inspirera sin trupp.


Uppdaterade föremål
I denna uppdatering har också uppsättningen föremål omarbetats. Många gamla föremål har lagts på hyllan (men de kan dyka upp igen i framtiden) medan andra har kommit tillbaka från lagret. Man kan nu utrusta sig med Crystalys, Fjäril och Horn of the Alpha för att buffa sin trupp och slå sina fiender.Speluppdatering
Under beta-säsongen har vi fortsatt att experimentera, lära oss, iterera och förbättra spelet. Tiden vi lagt på spelet sedan den senaste stora uppdateringen har inte varit något undantag. Med denna uppdatering har vi gjort stora förändringar baserat på feedback från gemenskapen, och vi har också inkluderat vad vi lärt oss och testat internt.

NYTT FLÖDE FÖR VAL AV UNDERLORD
Underlords väljs nu vid runda 10 i stället för i början av matchen, och talanger har förändrats till stridsstilar. Varje Underlord finns i två versioner. En kommer att visas slumpmässigt för varje Underlord i denna valfas. Du kan exempelvis välja mellan Anessix – Stöd för helande, Hobgen – Stöd för skada och Jull – Aggressiv tank. Fullständig information om versionen hittar du i spelet och i uppdateringsanteckningarna.


I Standard och Duos, väljs Underlords i runda 10, medan det i Knockout sker i runda 2.

FÄNGELSEFLYKT
Fängelsesystemet infördes fär att lösa ett par problem – nämligen att göra det lättare att kombinera enheter från vår ständigt växande lista på hjältar. Det uppnåddes, men fick också ett antal oavsiktliga följder. Det skapade oreda i vissa av våra balansjusteringar, gjorde att spelare inte kunde spela med sina favorithjältar och allianser, och många spelare gillade inte att de var tvungna att kontrollera detta varje dag. Därför har vi bestämt oss för att stänga ner Tjuvnästet och släppa ut alla fångar. De hjältar som är i spelet kommer alltid att gå att anlita i butiken och spelare behöver inte oroa sig för att deras favoritallianser ska drabbas på grund av en dålig fängelsedag. Med det sagt ...

UPPDATERAD HJÄLTELISTA
White Spire är fortfarande överbefolkat. En del hjältar har (för tillfället ...) sparkats ut från White Spire för att lösa det. Som vi nämnde i början av beta-säsongen har vi haft för avsikt att ändra utbudet av hjältar varje säsong och vi förbereder oss nu för Säsong 1 med vårt första utbud. Efter massor av tester och feedback har vi hittat ett sätt att minska utbudet av hjältar du bygger din trupp med. Men oroa dig inte, det kan fortfarande dyka upp både nya och bekanta ansikten när Säsong 1 börjar. Kolla in uppdateringsanteckningarna för en fullständig lista över hjältarna som tar en paus.

KORTARE STANDARD- OCH DUOSMATCHER
Vi har också gjort stora förändringar av flödet för Standard- och Duos-matcher för att göra matcherna kortare. Vi har tagit med oss vad vi lärt oss av Knockout, interna tester och gemenskapen i stort för att göra matcherna kortare och roligare.

För att uppnå detta börjar nu alla matcher på nivå 3 med 5 guld för alla spelare. Vi har tagit bort creeps från föremålsrundorna och reducerat HP för hjältar med 25 %. Föremålsrundor genomförs nu under normala rundor där spelare möter varandra, men dina föremålsval kommer inte att påverkas av om du vinner eller förlorar. Teamet har haft riktigt kul när de spelat det uppdaterade Standard-läget och vi har sett en rejäl minskning av matchtiden – i genomsnitt handlar det nu om 30 minuter.


Finjusteringar
Sist men inte minst har teamet lagt mycket tid på att finjustera gränssnittet, åtgärda krascher, optimera effekter och eliminera buggar. Kolla in uppdateringsanteckningarna för en fullständig redogörelse av dessa förändringar och förändringarna som listas ovan.

Det var allt för i dag! God jul, vi ses i White Spire!
18 December 2019
Förändringsloggen i Jull-tider
LÄNGD PÅ RUNDA
Alla enheter har fått sänkt HP med 25 %. HP-värdena är nu 1,5x originalvärdena som fanns i spelet från början.
Utvecklarnotering: Vi ville att överlevnadschansen för enheterna skulle bli mer balanserad mellan tidigt och sent i spelet. Dubbel HP var för mycket, och vi tycker att vi hittat en bra balans med de nya HP-värdena.

FLÖDESFÖRÄNDRINGAR FÖR STANDARD- OCH DUOS-LÄGE
 • Inledande begränsning för antal enheter ändrades från 1 till 3.
 • Spelare börjar med 5 guld.
 • Ränta begränsas nu till 3 (ges med 30 guld som mest)
 • Guld från varje runda ökar från 5 till 7.
 • Creep-rundor har tagits bort.
 • Föremål ges var femte runda. Föremålskvaliteten förändras inte vare sig du vinner eller förlorar.
 • Underlords väljs inte längre innan matchen utan väljs i stället i en ny fas senare under matchen (Runda 10 för Standard/Duos, runda 2 för Knockout).
 • Enheter på högre nivå gör nu mer skada mot fiender i slutet av varje runda.
  • Enhetsskada är nu = 1 + (kraftnivå / 3)
  • 1-stjärnig enhets kraftnivå = Nivå
  • 2-stjärnig enhets kraftnivå = Nivå + 2
  • 3-stjärnig enhets kraftnivå = Nivå + 4

ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR
 • Topplistan för Herrarna av Whitespire har uppdaterats för att stödja rankad Knockout och rankad Duo. https://underlords.com/leaderboard
 • Du kan nu se statistik för tidigare rundor på poängtavlan efter matchen.
 • Du kan nu se Duos-poängtavlan på skärmen efter match.
 • Knockout försöker undvika att ge dig samma motståndare två gånger i rad.
 • Multipliceringen för permanenta statistikförändringar i Knockout, exempelvis för enheter dödade av muskulösa enheter eller dueller för Legion Commander är nu 4 i stället för 5.

UNDERLORDS
Underlords har ändrats baserat på feedback från gemenskapen.
 • Spelare börjar inte ett spel med en Underlord. I stället väljs de under matchen (runda 10 för Standard/Duos, runda 2 för Knockout).
 • Underlords har förenklats och har nu stridsstilar. Stilar för strid har en kärnförmåga och en ultimat.
 • Talangvalet för Underlords har tagits bort. Vissa talanger har blivit en del av kärnförmågorna för Underlords. Se individuella Underlord-sektioner nedan.
 • Hype-systemet har tagits bort. Underlords kommer att använda sina förmågor på cooldowns.
 • Underlords kärnförmågor startar varje runda med 50 % återstående cooldown. (t.ex. har Anessix Martyr's Boon en cooldown på 8 sekunder. Den kommer att triggas under de 4 första sekunderna under striden.)

 • Cooldowns av ultimata förmågor har sänkts och kraftnivån har höjts.

Anessix:
 • Martyr's Boon: Anessix tar skada som motsvarar 20 % av hennes max-HP. Alla allierade enheter helar [20, 25, 30, 40, 45, 80, 90, 100] HP per sekund under kommande 6 sekunder.
  • Cooldown ändrades från 12,5 till 8
  • Varaktighet ändrades från 8 till 6
  • Stöd för helande som stridsstil: Martyr's Boon ger nu direkt 50 % av helandet direkt och resten fördelas över förmågans varaktighet.
  • Stöd för skada som stridsstil: I stället för helande får Martyr's Boon nu ökad attackskada med 30 %.
 • Pure Pain:
  • Borttaget från spelet.
 • Enthrall: Anessix markerar ett mål i 5 sekunder och reducerar målets skydd med 5 och tvingar din armé att attackera det. Om målet dör återupplivar Anessix det som en demon som slåss för henne.
  • Ges med Stöd för skada som stridsstil.
  • Cooldown ändrades från 22 till 15
 • Framkalla demonisk golem: Anessix framkallar en demonisk golem som tar sig in bakom fiendens linjer och lamslår alla fiender inom 2 rutor i 2 sekunder.
  • Ges med Stöd för helande som stridsstil.
  • Cooldown changed from 22 to 15
  • Armor changed from 5 to 0
  • Maximum Health changed from [3000, 6000] to [1125, 1500, 1875, 2250, 2625, 3000, 3375, 3750, 4125, 4500]


Hobgen:
 • Explosivo!: Hobgen avfyrar ett eldklot som gör [150, 300, 450, 600, 750, 900, 1050, 1200] magisk skada jämnt fördelad över alla intilliggande mål och sätter eld på dem.
  • Stor skada som stridsstil: Dubblar effekten för Explosivo! på huvudmålet.
  • Supportskada som stridsstil: Fiender som träffas lamslås i 1,5 sekunder.
 • Super-Charged:
  • Borttaget från spelet.
 • Let's Go Crazy: Hobgens attacker når nu hela slagfältet och hela din armé får ökad attackhastighet. Hobgen kommer automatiskt att byta mål till enheter som inte brinner.
  • Ges med Stöd för skada som stridsstil.
  • Tystar inte längre Hobgen
  • Ger hela din armé [15, 25, 40, 50, 65, 80, 90, 105] attackhastighet.
  • Cooldown ändrades från 22 till 10
 • Friendly Fire: Hobgens polare kastar 8 bomber på spelplanen som gör [100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500] skada på fiender som blir direkt träffade. Fiender som träffas av explosionen tar halva skadan.
  • Ges med Stor skada som stridsstil.
  • Cooldown ändrades från 22 till 15

Jull: !NY!
 • Shake It Off:Jull reflekterar 50 % av skadan från närstridsattacker tillbaka till intilliggande fiendeenheter och helar sig själv och intilliggande allierade med 30 % av skadan från närstridsattacker samt 15 % av skadan från avståndsattacker som tagits under de senaste 5 sekunderna.
  • Aggressiv tank som stridsstil: Den reflekterade skadan görs nu under 8 sekunder i stället för omedelbart, men gör dubbelt så mycket skada.
  • Helande tank som stridsstil: konverteras också till helande som fördelas jämnt bland allierade i närheten.
  • Cooldown: 10 sekunder.
 • Barrels of Fun: Jull kallar in tunnor från spelplanens kanter. Om de träffar en allierad får de 50 i attackhastighet. Om de träffar en fiende tar de [100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800] fysisk skada och 20 % mer magisk och fysisk skada under resten av striden.
  • Ges med Aggressiv tank som stridsstil.
  • Cooldown: 15 sekunder.
 • Happy Hour: Jull köper en runda till alla enheter i din armé. När de tar skada kommer 30 % av den att tas emot omedelbart och resten tas under 7 sekunder.
  • Ges med Helande tank som stridsstil.
  • Cooldown: 10 sekunder.

BOTTAR
 • Bottarna har uppdaterats så de fungerar med det nya utbudet av hjältar.
 • Bottar väljer sin Underlord smart när tiden är inne.
  Bottar som presterade dåligt har gjorts om så de stampar mer.

HJÄLTEUTBUD
Följande hjältar har tagits bort från spelet.
 • Anti-Mage
 • Arc Warden
 • Enigma
 • Lina
 • Luna
 • Magnus
 • Mirana
 • Nature's Prophet
 • Phantom Assassin
 • Puck
 • Techies
 • Templar Assassin
 • Tidehunter
 • Windranger

FÖRÄNDRINGAR AV HJÄLTAR

Broodmother:
 • Kostnaden i guld ändrades från 4 till 3
 • Max-HP ändrades från [1500, 3000, 6000] till [1200, 2400, 5760]

Clockwerk:
 • Kostnaden i guld ändrades från 3 till 2
 • Attackfrekvens ändrades från 0.714 to 0.667
 • Skydd ändrades från [10, 13, 15] till [8, 10, 12]
 • Minsta attackskada ändrades från [55, 110, 220] till [50, 100, 200]
 • Maximal attackskada ändrades från [65, 130, 260] till [60, 120, 240]

Legion Commander:
 • Kostnaden i guld ändrades från 3 till 2

Shadow Shaman:
 • Allianser ändrades från Troll Shaman to Troll Druid
 • Förtrollning:
  • Varaktighet ändrades från [4, 6, 8] till [4, 5, 6]

Slark:
 • Kostnaden i guld ändrades från 3 till 4
 • Max-HP ändrades från [750, 1350, 3600] till [900, 1800, 3600]
 • Essence Shift:
  • Stulen attackhastighet ändrades från [1, 2, 3] till [2, 3.5, 5]

Snapfire:
 • Ol' Scatterblast:
  • Triggar inte längre Förnyelseklot.

Sven:
 • Kostnaden i guld ändrades från 5 till 4
 • Stjärneffekt borttagen

Viper:
 • Allianser ändrades från Fjällig/Drake till Lönnmördare/Drake

Weaver:
 • Allianser ändrades från Stökig/Flyktig/Insekt till Stökig/Jägare/Insekt


FÖRÄNDRINGAR AV FÖREMÅL
Utbudet av föremål har uppdaterats med en mängd nya föremål.
Alla globala föremål har tagits bort.
Hela föremålsutbudet består nu av hjälteutrustning och manicker.

BORTTAGNA FÖREMÅL
Följande föremål har tagits bort från spelet:
 • Blight Stone
 • Martyrens brosch
 • Överflöd
 • Tranquil Boots
 • De odödas hjälm
 • Aegis of the Immortal (globalt föremål)
 • Angriparens brosch
 • Högtidlig mördargong
 • Jaktkniv
 • Helgad relik
 • Lönnmördarens slöja
 • Desperationens armskydd
 • Ristuls begynnelse
 • Daedalus
 • Vän- och familjerabatt
 • Anstormningsrustning
 • Kriminell av högsta graden
 • Desperata åtgärder
 • Utökad trupp

NIVÅ 1
 • Stort kontrakt
  • Nivån ändrades från 2 till 1.
  • Ger inte längre bonus-HP.

 • Ringbrynja:
 • Tvåhandssvärd:
 • Hastighetshandskar:
 • Headdress:NY!
  • Enheter inom 1 ruta från den utrustade hjälten får 20 HP per sekund.
 • Hood of Defiance
 • Kaya !NY!
  • +20 % ökad förmågeskada.
 • Morbid mask !NY!
  • +20 % livstjälande.
 • Talisman of Evasion !NY!
  • +20 % undvikande.
 • Livssten
  • HP-bonus ändrades från +500 till +375.
 • Void Stone !NY!
  • +10 mana per sekund.

NIVÅ 2
 • Arcane Boots
  • Cooldown ändrades från en gång per strid till 15 sekunder.
 • Barrikad
  • HP ändrades från 800 till 600.
 • Glimtdolk
 • Crystalys !NY!
  • +25 Attackskada. 20 % chans för kritiska träffar som gör 200 % skada.
 • Desolator !NY!
  • Attackerade mål förlorar 5 i skydd i 5 sekunder.
 • Force Staff
 • Hand of Midas !NY!
  • +30 Attackskada. 30 % chans att få 1 guld när en utrustad hjälte dödar en fiende.
 • Orb of Venom !NY!
  • Fiender skadade av den utrustade hjältens attacker får 30 i skada per sekund i 3 sekunder.
 • Stonehall Cloak !NY!
  • Utrustad hjälte får +50 HP för varje enhet de har dödat. (+200 HP i Knockout)
 • Stonehall Pike !NY!
  • Utrustad hjälte gör +4 skada för varje enhet den har dödat. (+16 skada i Knockout)
 • Förtruppssköld
  • HP ändrades från +500 till +375.

NIVÅ 3
 • Stridsvrede
 • Tandad brynja
  • Nivå ändrades från 2 till 3.
  • Ger nu +5 skydd för den utrustade hjälten utöver 30 % skadereflektion.
 • Eul's Scepter !NY!
  • +5 mana per sekund. När en enhet attackerar den utrustade hjälten skickas den upp i luften i en cyklon och blir osårbar i 2,5 sekunder. (10 sekunders cooldown)
 • Malström
 • Vanvettets mask
  • Livstjälande ändrat från +20 % till +15 %.
 • Mekansm
  • Helande ökade från 500 till 750.
 • Octarinessens
 • Silver Edge !NY!
  • +30 attackhastighet. +300 HP. När den utrustade hjälten attackerar en enhet bryts den enheten i 5 sekunder. (5 sekunders cooldown)
 • Skallkrossare
 • Måltavla
  • HP ändrades från 2 000 till 1 500.
  • Lade till festlig hatt.
 • Vladmir's Offering !NY!
  • Allierade inom 2 rutor får +10 % skada, +5 skydd och +10 % livstjälande.

NIVÅ 4
 • Aeon Disk !NY!
  • +500 HP. När den utrustade hjältens HP reduceras till mindre än 50 % kan den inte skadas eller göras till måltavla och avväpnas i 2 sekunder. (en gång per strid)
 • Mörkerkonungens stav
  • Ger nu +45 attackskada utöver andra fördelar.
 • Fjäril !NY!
  • +35 attackskada. +35 attackhastighet. +35 % undvikande.
 • Dagon
  • Cooldown ändras från en gång per strid till 12 sekunder.
 • Diffusal Blade !NY!
  • Utrustad hjältes attacker bränner 20 mana per träff. Skada gjord av den utrustade hjälten genererar 0 mana för målet.
 • Skadis öga
 • Helande ward
  • Nivå ändrades från 3 till 4.
  • Helande aura ökade från 40 till 50 HP per sekund.
  • HP ökade från 300 till 500.
 • Månskärva
 • Pipe of Insight
 • Förnyelseklot
  • Ger inte längre några fördelar för allierade inom 1 ruta.
 • Scythe of Vyse
  • Ger nu ytterligare +10 mana per sekund.
  • Varaktighet för gris ändrades från 4,0 till 3,5 sekunder.

NIVÅ 5
 • Aegis of the Immortal !NY!
  • Utrustad hjälte kommer att återuppstå med 50 % av sin max-HP 5 sekunder efter att ha dött. (en gång per strid)
 • Blodstorn
 • Gudomlig rapir
 • Tarrasques hjärta
 • Horn of the Alpha !NY!
  • 2 sekunder efter att striden börjat framkallas en mäktig Thunderhide-kompanjon. (en gång per strid)
   Thunderhide
   • Max-HP 3 750
   • Minsta och maximala skada: 100 och 150
   • Attackhastighet 1.07
   • Attackräckvidd 4
 • Solsvärd
  • Brinnande fiender har nu 17 % chans att missa sina attacker.
 • Satanic !NY!
  • +750 HP. När en utrustad hjälte har mindre än 30 % HP får den +200 % livstjälande i 3 sekunder. (20 sekunders cooldown)
 • Shivas pansar
 • Gravsten
  • Nivå ändrades från 4 till 5.
  • Zombie
   • Attackskada ändrades från [50, 70, 90] till [75, 105, 135]
   • Maximal attackskada ändrades från [70, 90, 110] till [105, 135, 165]
 • Vesture of the Tyrant !NY!
  • Allierade inom 1 ruta kan inte dö förrän den utrustade hjälten dör.

ALLIANSFÖRÄNDRINGAR
 • Flyktig: Togs bort från spelet.
 • Schaman: Togs bort från spelet.
 • Ursprunglig: Är nu en 2/4-allians. Den tredje nivån togs bort från spelet.

UPPDATERINGAR AV GRÄNSSNITT
 • Lade till information om dagliga utmaningar i spelmenyn.
 • Förändrade dashboard-navigeringen.
 • Designen av tidtagningen för match/runda har ändrats.
 • Lade till nedräkning högst upp på skärmen under förberedelsefasen.
 • Minskade överlappningsproblem med tidtagningen och enheter i butiken.
 • Formateringsändringar för information om spelare/motståndare i nedre hörnet.
 • Tog bort hype-mätaren för spelare/motståndare i det nedre hörnet.
 • Uppdateringar och buggfixar för texten i introduktionen, design och flöde.
 • Uppdateringar av Hur du spelar och Ordlista.
 • Åtgärdade ett fel där en tom panel visades när ett föremål drogs.
 • Stilar för Underlords hånfulla repliker.
 • Uppdatering av detaljvyn för Underlords
 • Lade till Underlord-väljare.
 • PC – åtgärdade justeringsproblem för flikar för allianser/föremål/stridsstatistik.
 • PC – justerade alliansikoner för att undvika att information om enheter på bänken delvis inte syntes.
 • PC – visning av information om spelare/motståndare i det nedre hörnet för att matcha stilen på iOS.
 • MOBIL 16x9 – Butik – Lade till odds för nivå på vänster sida av skärmen och att klicka på odds visar detaljerade beskrivningar för odds / tog bort oddsknappen.
 • MOBIL 16x9 – Butik – Justerade knapplaceringen och gjorde knappar större.
 • MOBIL 16x9 – Butik – Gjorde enheter större i butiken.
 • MOBIL 16x9 – Lade till bakgrundsillustrationer i flikarna för allianser/föremål/DPS.
 • MOBIL 16x9 – Krympte alliansikoner för att minska överlappning med spelplanen.
 • MOBIL 16x9 – Varierande mindre designförändringar för att åtgärda justeringsproblem.
 • MOBIL 21x9 iPhone – Butik – Lade till odds för nivå på vänster sida av skärmen och att klicka på odds visar detaljerade beskrivningar för odds / tog bort oddsknappen.
 • MOBIL 21x9 iPhone – Butik – Justerade knapplaceringen och gjorde knappar större.
 • MOBIL 21x9 iPhone – Butik – Gjorde enheter större i butiken.
 • MOBIL 21x9 iPhone – Varierande mindre designförändringar för att åtgärda justeringsproblem.
 • MOBIL 4x3 iPad – Butik – Lade till odds för nivå på vänster sida av skärmen och att klicka på odds visar detaljerade beskrivningar för odds / tog bort oddsknappen.
 • MOBIL 4x3 iPad – Butik – Justerade knapplacering.
 • MOBIL 4x3 iPad – Butik – Gjorde enheter större i butiken.
 • MOBIL 4x3 iPad – Lade till bakgrundsillustrationer i flikarna för allianser/föremål/DPS.
 • MOBIL 4x3 iPad – Varierande mindre designförändringar för att åtgärda justeringsproblem.
 • MOBIL 18x9 Android – Butik – Lade till odds för nivå på vänster sida av skärmen och att klicka på odds visar detaljerade beskrivningar för odds / tog bort oddsknappen.
 • MOBIL 18x9 Android – Butik – Justerade knapplacering.
 • MOBIL 18x9 Android – Lade till bakgrundsillustrationer i flikarna allianser/föremål/DPS.
 • MOBIL 18x9 Android – Varierande mindre designförändringar för att åtgärda justeringsproblem.